'เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท' ใครได้บ้าง ตรวจสอบสิทธิ์ เช็ควันและขั้นตอนจ่าย

'เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท' ใครได้บ้าง ตรวจสอบสิทธิ์ เช็ควันและขั้นตอนจ่าย

อัพเดท! "เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท" ใครได้บ้าง ตรวจสอบสิทธิ์ เช็ควันและขั้นตอนจ่าย ที่นี่เกาะติด

พ่อแม่ผู้ปกครองยังคงติดตาม "เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท" ว่าใครจะได้บ้าง การตรวจสอบสิทธิ์ วันจ่ายเงินและขั้นตอนจ่าย

ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้อธิบายการจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียน” ทุกคน ทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน
- สถานศึกษาในสังกัด ศธ. ที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวม 9.8 ล้านคน
- สถานศึกษานอกสังกัด ศธ. รวม 1.2 ล้านคน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้

162918376875

ขั้นตอนจ่ายเงินเยียวยาของนักเรียน

ศธ.จะได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง ส่งต่อไปยังผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างเร่งด่วน โดยตั้งเป้าหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินภายใน 7 วัน หลังจากที่เงินถึง ศธ. รวมทั้งจะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวทันท่วงที


ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th คลิกที่นี่ โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

สำหรับนักเรียน โรงเรียนเอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ คลิกที่นี่ หรือแอปพลิเคชัน สช. On mobile โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร. ที่ศึกษาอยู่