'นนทบุรี' พบ 857 รายใหม่ ผู้ติดเชื้อ 'โควิดวันนี้' จากครอบครัว-ชุมชน-ที่ทำงาน

'นนทบุรี' พบ 857 รายใหม่ ผู้ติดเชื้อ 'โควิดวันนี้' จากครอบครัว-ชุมชน-ที่ทำงาน

พื้นที่สีแดงเข้ม "นนทบุรี" พบ 857 รายใหม่ ผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" จากครอบครัว-ชุมชน-ที่ทำงาน-สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เมื่อวันที่ 16 ..64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด พื้นที่สีแดงเข้ม ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 857 ราย (คัดกรองเชิงรุก 304 ราย, จุดคัดกรอง CI 123 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และชุมชน เพศหญิง 384 ราย เพศชาย 473 ราย ต่างชาติ 86 ราย (พม่า 73 ราย กัมพูชา 5 ราย ลาว 3 ราย เวียดนาม 1 ราย)

ภูมิลำเนา

  • อำเภอปากเกร็ด 316 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 213 ราย
  • อำเภอเมือง 177 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 104 ราย
  • อำเภอบางกรวย 34 ราย 
  • อำเภอไทรน้อย 13 ราย

มีอาการ 397 ราย คิดเป็น 46.32 % ไม่มีอาการ 460 ราย คิดเป็น 53.68 %  

162911980022

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 857 ราย

    - สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในครอบครัว 41 ราย

    - คัดกรองเชิงรุก สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอปากเกร็ด 219 ราย

    - คัดกรองเชิงรุก ณ จุดคัดกรอง โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 25 ราย

    - คัดกรองเชิงรุก ชุมชนวัดหลังบาง  อำเภอบางใหญ่ 18 ราย

    - คัดกรองเชิงรุก บริษัท บางกอกเดคคอน อำเภอบางบัวทอง 22 ราย

    - คัดกรองเชิงรุก บริษัท สแตนต์รับเบอร์ อำเภอบางบัวทอง 20 ราย

    - คลินิกติดเชื้อทางเดินหายใจ ARI รพ.บางใหญ่ 39 ราย

    - คัดกรองจุด CI ตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ 43 ราย

    - คัดกรองจุด CI วายุภักย์ อำเภอเมืองนนทบุรี 53 ราย

    - คัดกรองจุด อำเภอปากเกร็ด 27 ราย

    - คัดกรอง ขสมก 5 ราย

    - พนักงาน บริษัท รีเอ็กซโปรดักส จำกัด จำนวน 2 ราย

    - พนักงานส่งของ 2 ราย

    - พนักงานบริษัทเอกชน (ไม่ระบุ) 27 ราย

    - บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย 

ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ  จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1749279545268762/

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1. กรุงเทพมหานคร 4,324 ราย
2. สมุทรสาคร 1,869 ราย
3. ชลบุรี 1,223 ราย
4. สมุทรปราการ 1,1147 ราย
5. นนทบุรี 790 ราย
6. นครราชสีมา 547 ราย
7. ฉะเชิงเทรา 540 ราย
8. สระบุรี 470 ราย
9. นครปฐม 449 ราย
10. พระนครศรีอยุธยา 420 ราย