อัพเดทยอดเตียงรักษาผู้ป่วย 'โควิด' กทม.ทั้งระบบล่าสุด เช็คที่นี่

อัพเดทยอดเตียงรักษาผู้ป่วย 'โควิด' กทม.ทั้งระบบล่าสุด เช็คที่นี่

อัพเดทยอดเตียงรักษาผู้ป่วย "โควิด" กทม.ในโรงพยาบาลหลัก-รพ.สนาม-โฮสพิเทล-ศูนย์พักคอย คงเหลือล่าสุดเท่าไหร่ เช็คที่นี่

วันที่ 16 .. ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานสถานการณ์จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร(กทม.) จากข้อมูลล่าสุดประจำวันที่ 16 ..2564 ประกอบด้วย

1.รพ.สนามบางขุนเทียน(THG) เตียงทั้งหมด 81 เตียง เตียงเสริมวอร์ดโควิด 74 เตียง ใช้ไปแล้ว 155 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น191.36 %

2.รพ.สนามราชพิพัฒน์(THG) เตียงทั้งหมด 125 เตียง ใช้ไปแล้ว 118 เตียง คงเหลือ 7 เตียง คิดเป็น 94.40 %

3.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เตียงทั้งหมด 555 เตียง ใช้ไปแล้ว 355 เตียง คงเหลือ 200 เตียง คิดเป็น 63.96 %

4.รพ.สนามโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (วัดศรีสุดารามวรวิหาร) เตียงทั้งหมด 240 เตียง ใช้ไปแล้ว 240 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น100 %

5.รพ.เอราวัณ 1 ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบางบอน เตียงทั้งหมด 120 เตียง ใช้ไปแล้ว 61 เตียง คงเหลือ 59 เตียง คิดเป็น 50.83 %

6.รพ.เอราวัณ 2 ที่สนามกีฬาบางกอกอารีนา หนองจอก เตียงทั้งหมด 400 เตียง ใช้ไปแล้ว 243 เตียง คงเหลือ 157 เตียง คิดเป็น 60.75 %

7.รพ.เอราวัณ 3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งครุ เตียงทั้งหมด 342 เตียง ใช้ไปแล้ว 311 เตียง คงเหลือ 31 เตียง คิดเป็น 90.94 %

8.รพ.กลาง (Hospitel) เตียงทั้งหมด 110 เตียง ใช้ไปแล้ว 86 เตียง คงเหลือ 24 เตียง คิดเป็น 78.18 %

9.โรงแรม Elegant Airport Hospitel เตียงทั้งหมด 180 เตียง เตียงเสริมวอร์ดโควิด 33 เตียง ใช้ไปแล้ว 213 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 118.33 %

10.โรงแรมบ้านไทย เตียงทั้งหมด 200 เตียง เตียงเสริมวอร์ดโควิด 11 เตียง ใช้ไปแล้ว 211 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 105.50 %

11.โรงแรมราชพิพัฒน์ (Hospitel) เตียงทั้งหมด 500 เตียง เสริมวอร์ดโควิด 50 เตียง ใช้ไปแล้ว 550 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 110 %

12.ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. หนองจอก เตียงทั้งหมด 213 เตียง ใช้ไปแล้ว 169 เตียง คงเหลือ 78 เตียง คิดเป็น 79.34 %

ทั้งนี้ หากนำจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel จะแบ่ง 3 ส่วน มีรายละเอียดเตียงดังนี้

1.เตียงคนไข้ในโรงพยาบาลหลัก 8 แห่ง มีเตียงทั้งหมด 633 เตียง เตียงเสริม 168 เตียง ใช้ไปแล้ว 790 เตียง คงเหลือ 11 เตียง คิดเป็น 124.80 %

2.เตียงคนไข้ในส่วนโรงพยาบาลสนาม มีเตียงทั้งหมด 1,863 เตียง เตียงเสริม 74 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,483 เตียง คงเหลือ 454 เตียง คิดเป็น 79.60 %

3.เตียงคนไข้ในส่วน Hospitel มีเตียงทั้งหมด 1,203 เตียง เตียงเสริม 94 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,229 เตียง คงเหลือ 68 เตียง คิดเป็น 102.16 %

หากนำเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดทั้ง 3 ส่วนในสังกัด กทม.จะมีเตียงทั้งหมด 3,699 เตียง เตียงเสริม 336 เตียง ใช้ไปแล้ว 3,502 เตียง คงเหลือ 533 เตียงคิดเป็น 94.67 %

162911333525

ขณะเดียวกัน สำนักยุทธศาสตร์ประเมินผล กทม.ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยใน "ศูนย์พักคอย" ที่ กทม.จัดตั้งใน 6 กลุ่มเขตในกรุงเทพฯจากข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 .. เวลา 22.00 ทั้งหมด 60 แห่ง มีจำนวนเตียงอยู่ที่ 7,782 เตียง มีจำนวนผู้ป่วยอยู่ที่ 3,596 ราย ทำให้มีจำนวนเตียงคงเหลือ 4,186 ราย