อัพเดท! เช็กสิทธิ์ 'เงินเยียวยานักเรียน' 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ–เอกชน

อัพเดท! เช็กสิทธิ์ 'เงินเยียวยานักเรียน' 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ–เอกชน

แจ้งด่วนอัพเดท! ตรวจสอบเช็กสิทธิ์ "เงินเยียวยานักเรียน" 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ–เอกชน

อัพเดทเช้านี้ เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน ส.ค. – ก.ย. 64

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th คลิกที่นี่ โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

สำหรับนักเรียน โรงเรียนเอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ คลิกที่นี่ หรือแอปพลิเคชัน สช. On mobile โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร. ที่ศึกษาอยู่


ที่มา - ไทยคู่ฟ้า , www.thaigov.go.th

162907779331

162910349433