รถพยาบาลจิตอาสา'คุณถั่วช่วยส่งต่อ'ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยากไร้

รถพยาบาลจิตอาสา'คุณถั่วช่วยส่งต่อ'ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยากไร้

เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องกับโครงการ 'คุณถั่วช่วยส่งต่อ'รถพยาบาลจิตอาสาสำหรับผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ 096-857-7501

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด -19 ที่ยังคงมีแนวโน้มการระบาดรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้าไม่เพียงต่อความต้องการ ด้วยเหตุนี้คุณชาญกิจ ไตรรัตนานนท์ จึงได้จัดตั้ง ทีมคุณถั่ว ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะได้ให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวยากไร้ อีกหลายครอบครัวที่ยังต้องต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้
162891613555

  • 'คุณถั่วช่วยส่งต่อ'ผู้ป่วยยากไร้เข้าสู่การรักษาในสถานพยาบาลทุกแห่ง
คุณถั่วและทีมจิตอาสา ร่วมเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต ด้วยรถพยาบาลอาสารับส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากบ้านสู่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม Hospitel หรือศูนย์พักคอยทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะนี้ทางทีมได้เตรียมพร้อมรถรับส่งสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
162891616327
โครงการฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของคุณชาญกิจ ไตรรัตนานนท์และทีมงานจิตอาสา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ และมีใจอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ในนามจิตอาสาและโครงการ คุณถั่วช่วยส่งต่อ ขอให้คนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรง รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ไปด้วยกัน
162891619221
  • ผู้ป่วยยากไร้ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ 096-857-7501
อนึ่งโครงการนี้เป็นเพียงบริการโครงการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยากไร้เท่านั้น ไม่สามารถจัดหาเตียง หรือสถานพยาบาลให้กับผู้ป่วยได้
ผู้ป่วยยากไร้ที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 096-857-7501
Line: @HappyBeany
162891620638