‘นิพนธ์’ นำสุขคลายทุกข์ ลุยมอบโฉนดที่ดินชาวกระบี่

‘นิพนธ์’ นำสุขคลายทุกข์ ลุยมอบโฉนดที่ดินชาวกระบี่

รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดินชาวกระบี่ ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" พร้อมขยายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 80 แปลง ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" โดยมีนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เจ้าพนักงานที่ดิน ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบโฉนดที่ดินครั้งนี้ด้วย การดำเนินการออกโฉนดที่ดินในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพี่น้องประชาชนเจ้าของที่ดิน

ทั้งนี้ การดำเนินงานสำเร็จไปได้ตามเป้าหมายได้ ขณะที่ประชาชนต่างดีใจที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากของเดิมเป็น นส.3 กลายเป็นโฉนดที่ดินหนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

162867734555

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดิน เป็นไปตามโยบายที่ตนต้องการที่จะเร่งรัดในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนที่ถือครองที่ดินอยู่ ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นมายาวนาน และที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐ ซึ่งในปีนี้ก็ได้ลงนามประกาศเดินสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว50 จังหวัด และจะผลักดัน พร้อมขยายผลให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดให้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในปีถัดไปเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยและให้พี่น้องประชาชนมีที่ทำกิน

162867734351

“การมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง ถือว่าเป็นความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ สร้างความมั่นใจ ประชาชนไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของทางราชการ สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิตและรายได้ ซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเองได้ต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว

162867734333