เปิดอันดับ ‘วัคซีนโควิด’ ยอดนิยมที่สุดในโลก

เปิดอันดับ ‘วัคซีนโควิด’ ยอดนิยมที่สุดในโลก

วัคซีนโควิด-19 จากบริษัทไหน ได้รับความนิยมและยอมรับมากที่สุดในโลก ติดตามได้รายงานการจัดอันดับล่าสุด

The Economist รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก covid19.trackvaccines.org ระบุว่า "แอสตร้าเซนเนก้า" เป็นวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆมากที่สุดในโลก รองลงมาคือวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค และสปุตนิกวี 

แต่น่าสังเกตว่า สปุตนิกวี ของรัสเซียติดอันดับ 3 ของวัคซีนยอดนิยมทั่วโลก โดยได้รับการยอมรับจาก 70 ประเทศ แม้ว่ายังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

162860052869

รายละเอียดวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทต่างๆที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความนิยมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 10 อันดับแรก เป็นดังนี้ 

1. แอสตร้าเซนเนก้า (121 ประเทศ)

2. ไฟเซอร์-ไบออนเทค (97 ประเทศ)

3. สปุตนิกวี (70 ประเทศ)

4. โมเดอร์นา (65 ประเทศ)

5. ซิโนฟาร์ม (59 ประเทศ)

6. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (59 ประเทศ)

7. โควิชิลด์ (45 ประเทศ)

8. ซิโนแวค (39 ประเทศ)

9. โควาซิน (9 ประเทศ)

10. แคนสิโน (8 ประเทศ)