'ผู้ป่วยโควิด-19' รอจัดสรรเตียงกว่า2,000 ราย ครองเตียงเกือบ 4หมื่นราย

'ผู้ป่วยโควิด-19' รอจัดสรรเตียงกว่า2,000 ราย ครองเตียงเกือบ 4หมื่นราย

พบผู้ป่วยครองเตียงในกทม.และปริมณฑล 38,187 ราย ขณะที่ 'ผู้ป่วยโควิด-19' รอจัดสรรเตียงในระบบ Call Center 2,017 ราย ระบุกทม.ฉีดวัคซีนครอบคลุมแล้ว 72%

ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สถานการณ์การบริหารจัดการเตียงรองรับโควิด-19 ในพื้นที่กทม. และปริมณฑล (ข้อมูล ณ วันที่ 9ส.ค.2564) พบว่า

  • 'ผู้ป่วยโควิด-19' รอจัดสรรเตียง 2,017 ราย 

ขณะนี้ระดับความรุนแรงของผู้ติดเชื้อรอจัดสรรเตียงในระบบ Call Center 2,017 ราย  แบ่งเป็น

กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว 1,229 ราย รอเตียงเกิน 3 วันมีจำนวน 890 ราย

กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง 714 ราย รอเตียงเกิน 2 วัน มี 606 ราย

162857972498

กลุ่มผู้ป่วยสีแดง 74 ราย รอเตียงเกิน 1 วัน 63 ราย

ส่วนสถานการณ์ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ครองเตียงอยู่ มีทั้งหมด 38,187 ราย  เข้ารับการรักษา 2,276 ราย และออกจากรพ. 2,843 ราย

  • กทม. 'ฉีดวัคซีนโควิด-19' ครอบคลุมแล้ว 72%

ผู้รับวัคซีน ข้อมูลตั้งแต่ 28 ก.พ.- 4 ส.ค. 2564 พบว่ามีผู้รับวัคซีนแล้ว 21,171,110โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 16,336,743 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 4,566,345 ราย เข็ม3 จำนวน 268,022 ราย

สำหรับความครอบคลุมการได้รับบริการวัคซีนโควิด-19 สะสม (วันที่ 28 ก.พ.-9 ส.ค.2564) ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล มีดังนี้

162857976467

กทม. จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 5,544,666 ราย ความครอบคลุม 72.0% เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 932,653 ราย และผู้ที่มีโรคประจำตัว 614,867 ราย

สมุทรสาคร 306,275 ราย ความครอบคลุม  32.1% เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น 92,326 ราย และผู้ที่มีโรคประจำตัว 83,441 ราย 

นนทบุรี 544,505 ราย ความครอบคลุม  33.8 % เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น 83,381ราย และผู้ที่มีโรคประจำตัว 59,618 ราย

สมุทรปราการ 655,260 ราย ความครอบคลุม  33.9% เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น 92,326 ราย และผู้ที่มีโรคประจำตัว 83,441 ราย

ปทุมธานี 445,416 ราย ความครอบคลุม  29.0% เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น 89,711 ราย และผู้ที่มีโรคประจำตัว 64,170 ราย

ครปฐม  207,466 ราย ความครอบคลุม  18.4% เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น 54,654ราย และผู้ที่มีโรคประจำตัว 29,022 ราย

162857979122