‘จองฉีดวัคซีน Moderna’ โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล รอบพิเศษ เช็คเงื่อนไขที่นี่!

 ‘จองฉีดวัคซีน Moderna’ โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล รอบพิเศษ เช็คเงื่อนไขที่นี่!

“จองฉีดวัคซีน Moderna” รอบพิเศษของ โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล ตั้งแต่ 8-12 ส.ค. 64 นี้ จนกว่าจะเต็มจำนวนจำกัดจะเต็ม เช็คเงื่อนไขการจองได้ที่นี่

เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) รอบพิเศษ ของโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-12 สิงหาคม 2564 นี้ จนกว่ายอดจองจะเต็ม เพราะมีจำนวนจำกัด เช็คเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้

162855748092

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

สถานะ : เปิดให้จองวัคซีนตั้งแต่ วันที่ 8-12 ส.ค. 64  (ตั้งแต่ตอนนี้ จนกว่าจำนวนจำกัดจะเต็ม)

เปิดรับลงทะเบียน: 8 ส.ค. 64 เวลา 8.00น.

ปิดรับลงทะเบียน: 12 ส.ค. 64 เวลา 12.00น.

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง 

ราคาต่อเข็ม: จำนวน 1,650 บาท / เข็ม และราคาจำนวนสองเข็ม 3,300 บาท (ราคานี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน)

รายละเอียดการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna “ล็อตเพิ่มเติม”

162855754642

1.เข้าสู่เว็บไซต์: โดยเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ “เลือกลงรายบุคคลหรือในนามองค์กร, ข้อมูลส่วนตัวผู้ลงทะเบียน พร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์ที่ใช้งานอยู่”

162855751551

2.กดปุ่ม “ลงทะเบียนจองวัคซีน ล็อต 2” เพื่อทำการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา เจเนอเรชั่น 1 ล็อต 2/ โดยหากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ห้ามปิดหน้าจอ เพราะลำดับการจัดสรรจะถูกนำไปอยู่ท้ายสุดใหม่ ให้ทำการรอเพราะมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมาก

162855763218

3.เลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือเพื่อทำการเข้ารับวัคซีน และหากต้องการลงทะเบียนให้คนอื่นให้ทำการลงใหม่อีกครั้ง

4.กรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนให้ครบถ้วน เช่น บัตรประชาชน เบอร์มือถือ อีเมล์ หากไม่มีอีเมล์ หลังจากลงทะเบียนแล้วให้กรอก [email protected] แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลการยืนยันการจอง

162855749961

5.เลือกประเภทและจำนวนโดสที่ต้องการจอง โดยมีทั้ง “ฉีดวัคซีนใหม่” (Full Dose) สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลย และ “ฉีดกระตุ้น” (Booster Dose) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แต่ต้องการฉีดกระตุ้น

162855752925

6.ทบทวนและยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน โดยกดยืนยันข้อมูล เมื่อทำรายการสำเร็จแล้วระบบจะสส่งรายละเอียดไปยังอีเมล์ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง หากไม่ได้รับอีเมล์ ให้ตรวจสอบในถังสแปม/ และเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน จะมี SMS แจ้งเตือน ให้ท่านเข้าชำระเงินอีกครั้ง

162855756125

คำแนะนำเบื้องต้นในการเลือกฉีดวัคซีนโมเดอร์นา: หากท่านรับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วและมีความประสงค์ในการรับวัคซีนชนิด mRNA ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ตามผลการวิจัยที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์หรือประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข) และหากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งระยะห่าง ระยะเวลาให้บริการ และเงื่อนไขอื่นๆ รพ.จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ:

-กรุณาศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนในโพสต์นี้ก่อนทำการลงทะเบียน

-การเปิดจองและชำระเงินครั้งนี้ เป็นไปตามมติสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้ทำการสำรวจปริมาณความสนใจเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อนำส่งข้อมูลให้ทางองค์การเภสัชกรรม

-แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ สามารถใช้เพื่อลงทะเบียนแสดงความสนใจเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตเพิ่มเติม คาดพร้อมให้บริการไตรมาสที่ 1 ในปี 2565 โดยการลงทะเบียนของท่านจะถูกจัดเข้าลำดับคิว ในการจัดสรรวัคซีน เมื่อมีความคืบหน้า ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

-ทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะทำการจัดสรรวัคซีน ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนตามลำดับการลงทะเบียนแสดงความสนใจ

รายละเอียดการจอง :  โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล1  หรือ โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล2

ติดต่อ :  028048959