นายกฯขอบคุณตร.-ทุกฝ่ายดูแลชุมนุม ระงับเหตุยึดหลักสากล

นายกฯขอบคุณตร.-ทุกฝ่ายดูแลชุมนุม ระงับเหตุยึดหลักสากล

นายกฯขอบคุณทุกฝ่าย-ตร.ดูแลชุมนุม ระงับเหตุตามสถานการณ์-ความจำเป็น ยึดหลักสากล

วันที่ 7 .. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลการชุมนุม ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการเข้าระงับเหตุและควบคุมฝูงชน ยึดหลักสากล ปฏิบัติการตามสถานการณ์และความจำเป็นเท่านั้น พร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมหรือไปยังพื้นที่ชุมนุม โดยนายกรัฐมนตรียังรู้สึกเสียใจที่การชุมนุมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน สร้างความเดือดร้อนและสร้างผลกระทบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ที่เดินทางทั่วไปด้วย

นายอนุชา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำว่า การชุมนุมที่มีการใช้ความรุนแรงนั้น ถือเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ทั้งพ...โรคติดต่อ ...การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งยังได้มีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 9 ที่ห้ามชุมนุม ซึ่งมีความผิดจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท

"นายกรัฐมนตรีจึงอยากให้กลุ่มผู้ชุมนุม และผู้ที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนมายังรัฐบาลด้วยแนวทางอย่างสุจริต หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและใช้ช่องทางตามกฎหมายที่มีอยู่"นายอนุชา กล่าว