ทั่วไป

ประกาศ 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ฉบับที่ 3 พายุโซนร้อน 'ลูปิต'

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 3 พายุโซนร้อน "ลูปิต" คาดเคลื่อนไปทางเกาะไต้หวัน ไม่กระทบโดยตรงกับไทย

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุโซนร้อน ลูปิต" ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 05 สิงหาคม 2564

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (5 ส.ค. 64) พายุโซนร้อน “ลูปิต”มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ หรือที่ละติจูด 22.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.8 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 6-7 ส.ค. 64 พายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงลักษณะอากาศของประเทศไทย

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

(ลงชื่อ) ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

162812041762