การเมือง

ตรวจรายชื่อ!โยกย้ายมหาดไทย 28 ตำแหน่ง

ครม. เห็นชอบโยกย้ายข้าราชการ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ 28 ตำแหน่ง ตั้ง 'สุทธิพงษ์ จุลเจริญ' เป็นปลัด มท. ส่วน 'ชัยวัฒน์' ขึ้นรองปลัด โยก 'ผู้ว่าฯหมูป่า' นั่ง 'ผู้ว่าฯปทุมฯ'

3 ส.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ครม.ได้พิจารณาโยกย้ายข้าราชการะดับสูงของกระทรวงมหาดไทยแทนตำแหน่งที่เกษียนราชการ ทั้งตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัด อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด และได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทนนายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียนอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ และแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ากระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งผู้ว่าฯหมูป่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแทน และตำแหน่งอื่นๆรวม 28 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากผู้ว่าฯปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

3.นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์  พ้นจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักปลัดมท. ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

4.นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

5.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

6..นายรังสรรค์ ตันเจริญ  พ้นจากตำแหน่งผวจ.พิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ชัยนาท

7.นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่านครพนม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ชัยภูมิ

8.นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงราย

9.นายประจญ ปรัญช์สกุล พ้นจากผู้ว่าฯเชียงราย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯเชียงใหม่

10.นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ พ้นจากผู้ว่าฯสิงห์บุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตราด

11.นายชาธิป รุนจเสรี พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครพนม

12.นายวิเชียร จันทรโณทัย  พ้นจากผู้ว่าฯชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครราชสีมา

13.นายชยันต์ ศิริมาศ  พ้นจากผู้ว่าร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครสวรรค์

14.นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  พ้นจากผู้ว่าฯลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปทุมธานี

15.นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯประจวบคิรีขันธ์

16.นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากผู้ว่าฯน่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯปัตตานี

17.นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจากผู้ว่าฯมุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา

18.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯมุกดาหาร

19.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯมุกดาหาร

20 นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯยะลา

21.นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯร้อยเอ็ด

22.นายสิธิชัย จินดาหลวง พ้นจากผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯลำปาง

23.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสกลนคร

24.นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯนราธิวาสให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลา

25.นายปริญญา โพธิสัตย์  พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสระแก้ว

26.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสิงห์บุรี

27.นายมนต์สิทธิ์  ไพศาละนวัฒน์ พ้นจากผู้ว่าฯสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯหนองคาย

28.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากผู้ว่าฯตาก ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

162796827883

162796829554

162796368991