การเงิน

ตลท.แนะซื้อขาย STAR ด้วยความระมัดระวัง

ตลท. แนะผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล STAR และลงทุนด้วยความระมัดระวัง หลังบริษัทแจ้งหยุดดำเนินกิจการงานด้านวิศวกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ตู้กาแฟหยอดเหรียญ และอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ STAR ด้วยความระมัดระวัง ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีบริษัทหยุดดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม สื่อและประชาสัมพันธุ์ตู้กาาแฟหยอดเหรียญ และอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่

  โดย STAR ได้ชี้แจงข้อมูลการดำเนินธุรกิจตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นลำดับ จนวันที่ 2 ส.ค.64 บริษัทแจ้งว่าปัจจุบัน บริษัทหยุดดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการงานด้านวิศวกรรม สื่อและประชาสัมพันธ์ ตู้กาแฟหยอดเหรียญ คงเหลือธุรกิจการผลิต Content คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งจะรับรู้ส่วนได้เสีย 20% ภายในไตรมาสที่ 1/65 รวมทั้งเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนใน Shenton จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และอยู่
ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ STAR โดยละเอียดรอบคอบ เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ข่าวย้อนหลังเป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามความคืบหน้าการสรรหาธุรกิจใหม่ของบริษัทต่อไป