'โควิด-19' ทำเด็กไทย 70% เครียด! แนะ 2 ขั้นตอนคลายเครียดได้ง่ายๆ

'โควิด-19' ทำเด็กไทย 70% เครียด! แนะ 2 ขั้นตอนคลายเครียดได้ง่ายๆ

'โควิด-19' ทำเด็กไทย 70% เครียด! พบ 40% อยากรู้วิธีจัดการความเครียด สสส. ผุด 'CLUB WELLNESS' กลุ่มแบ่งปันพลังใจ เปิดออนไลน์คลายทุกข์ผ่านเฟซบุ๊ก ปลดล็อกปัญหาสุขภาพจิตเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาออนไลน์ #เธอยังโอเคอยู่มั้ย ปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด-19 

  • เปิดตัวเเฟซบุ๊ก 'CLUB WELLNESS' กลุ่มแบ่งปันพลังใจ 

เปิดตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'CLUB WELLNESS' กลุ่มแบ่งปันพลังใจ ช่องทางการให้บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบกลุ่มปิด (Closed Group) เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการระบาดของโรค โควิด-19 อย่างเร่งด่วน 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา ความเครียด สะสม วิตกกังวลจากความไม่เข้าใจในครอบครัว เนื่องจากผู้ปกครองไม่เข้าใจพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ การใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ได้มีพื้นที่ส่วนตัวเรียนรู้ทักษะการจัดการกับความเครียด ร่วมแบ่งปันพลังใจ พูดคุยประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิก และรับแนวทางดูแลสุขภาพจิตจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

162773464845

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน ทำให้เกิดค วามเครียด วิตกกังวล ทั้งจากการเข้าสังคมกับเพื่อนและครู รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว 

  • 'โควิด-19' ทำเด็กและเยาวชน 70% เครียดด้านการเรียน

จากข้อมูลผลกระทบของวิกฤต โควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย อายุ 15-19 ปี จำนวน 6,771 คน เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 โดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พบว่า ด็กและเยาวชนมีความเครียด วิตกกังวล ด้านการเรียน ร้อยละ 70 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การทะเลาะวิวาท และการทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 7 ด้านเพศสภาพเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน ร้อยละ 4 

ที่สำคัญยังพบว่า เด็กและเยาวชนต้องการช่องทางเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดถึง ร้อยละ 40 ซึ่งหากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลสุขภาพด้านจิตใจที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว เสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตายในที่สุด

นางเบญจมาภรณ์ กล่าวว่า ความเครียดเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเร่งแก้ไข สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะด้านจิตใจของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 15-19 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตจากปัญหาความเครียด และไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้เหมาะสม

162773466898

  • เปิดพื้นที่ปรึกษาด้าน 'สุขภาพจิต'แก่เด็กและเยาวชน

สสส. จึงได้พัฒนาช่องทางดูแลปัญหาสุขภาพจิตบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ “CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะการดูแลจิตใจในรูปแบบออนไลน์

โดยมีนักจิตวิทยา และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่น จากเฟซบุ๊กแฟนเพจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ชื่อดังของประเทศไทย อาทิ นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง Understand : ห้องนั่งเล่นของหัวใจ เข้ามามีส่วนร่วมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต 

เป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพจิต พูดคุยส่งต่อกำลังใจกับเพื่อนสมาชิก เพื่อบรรเทาความเครียด มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อได้ในแต่ละวัน โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชน เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม 5,000 คน

  • แนะวิธีฝึกปฎิบัติคลาย'ความเครียด'ง่ายๆ 2 ขั้นตอน

ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง และผู้ให้คำปรึกษาประจำเฟซบุ๊กแฟนเพจ CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ สนับสนุนโดย สสส. กล่าวว่า วิธีฝึกปฏิบัติที่ง่ายที่สุดในการคลายความเครียด มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.การสังเกตตัวเอง อารมณ์ ความรู้สึก เช่น หากทำบางกิจกรรมอยู่แล้วรู้สึกอึดอัด ควรหาที่มาของปัญหา อาจเพราะใส่ใจคนอื่นมากไป พยายามบังคับตัวเองให้เป็นในแบบที่คนอื่นต้องการ หรือพยายามเป็นเหมือนคนอื่นๆ จนเสียความเป็นตัวเอง

2.มองหาทางเลือกอื่น เมื่อเห็นปัญหาให้หาทางเลือกที่ทำให้รู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิต รักตัวเองมากขึ้น 

162773472023

ทั้งนี้ วัยรุ่นที่มีความเครียด สามารถเข้าร่วมเฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่มแบ่งปันพลังใจของ สสส. เพื่อฟื้นฟูสุขภาวะด้านจิตใจ ลดความวิตกกังวลถึงปัญหาที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดความเครียด นำไปสู่การสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตทั้งการเรียนและความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อไปได้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มแบ่งปันพลังใจ สามารถเข้าร่วมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ