เศรษฐกิจ

‘Gojek’ แจง 'สอบ.'ขยายเวลาถอนเงินผ่านแอปฯ เพิ่มช่องทางธนาคารคืนเงินผู้บริโภค

‘Gojek’ แจ้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ยอมขยายเวลาถอนเงินผ่านแอปฯ เพิ่มช่องทางธนาคารเพื่อคืนเงินผู้บริโภค จี้ Gojek เร่งประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนทราบผ่านทุกช่องทางของ Gojek ด้วย

จากกรณีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ออกข่าว จี้ ‘Gojek’ รีบคืนเงินให้ลูกค้า หลังประกาศยุติการให้บริการ 31 ก.ค. แต่ยังพบปัญหาคืนเงินผ่าน e-Wallet นั้น

ล่าสุด (30 กรกฎาคม 2564) บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชัน Gojek ได้ส่งหนังสือชี้แจงถึงสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยระบุว่า ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการ GoPay (ระบบกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ของ Gojek) ใช้หรือถอนเงินออกจากกระเป๋าสตางค์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และมีข้อความแจ้งเตือนส่งไปยังผู้ใช้บริการเป็นระยะ ๆ โดยระหว่างวันที่ 7 -31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ใช้บริการ GoPay จะยังคงสามารถใช้เงินในกระเป๋าสตางค์สำหรับ การทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Gojek หรือถอนเงินออกจากกระเป๋าสตางค์ได้  อีกทั้งบริษัทฯ จะยังเปิดช่องทางการให้บริการและสนับสนุนลูกค้าเพื่อตอบคำถามหรือช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาจากการถอนเงิน

ส่วนสาเหตุที่จำกัดการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพียง 3 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ นั้น ทางบริษัทฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากลูกค้าสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน GoPay ของตัวเองได้ผ่านทางแอปฯ ของ 3 ธนาคารดังกล่าวซึ่งเป็นคู่สัญญาให้บริการกับบริษัทฯ และเวล็อคซ์ ฟินเทคเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การถอนเงินออกจากกระเป๋าเงิน GoPay จะต้องทำผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าเติมเงินเข้ามาเท่านั้น

ทั้งนี้ แม้ว่า Gojek จะยุติการให้บริการในประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป แต่บริษัทฯ จะยังคงเปิดช่องทางให้สามารถถอนเงินออกได้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยผู้บริโภคสามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านแอปฯ Gojek ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และหลังจากระยะเวลาดังกล่าวผู้บริโภคสามารถติดต่อเพื่อทำเรื่องขอถอนเงินจากกระเป๋าสตางค์ทาง E - mail ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำหรับขั้นตอนการขอถอนเงินจากกระเป๋าเงิน GoPay ผู้บริโภคสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเงินคืน พร้อมส่งเอกสารได้ที่แบบฟอร์มในแอปฯ Gojek (เปิดเฉพาะระบบช่วยเหลือและการถอนเงิน) พร้อมแนบเอกสารดังนี

- เอกสารการทำธุรกรรม เช่น สลิปการโอนเงิน ข้อมูลบันทึกการเคลื่อนไหวของบัญชีจากธนาคาร

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (ชื่อและนามสกุลต้องตรงกับเอกสารการทำธุรกรรม ข้อ 1)

- สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (ชื่อและนามสกุลต้องตรงกับเอกสารการทำธุรกรรม ข้อ 1)

โดยการขอเงินคืนจะมีระยะเวลาในการดำเนินการ 7 - 14 วันทำการ สำหรับผู้บริโภคที่ไม่สะดวกยื่นคำขอผ่านทางแอปฯ Gojek สามารถขอถอนเงินจากธนาคารต้นทางที่เติมเงินเข้ามาได้ และทางธนาคารจะประสานกับ Gojek เพื่อดำเนินการคืนเงินในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม สภาองค์กรของผู้บริโภค เห็นว่า เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ขอให้ Gojek เร่งประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนทราบผ่านทุกช่องทางของ Gojek  ด้วย และหากมีผู้บริโภครายใดมีปัญหาในการขอเงินคืน

สามารถร้องเรียนได้สภาองค์กรของผู้บริโภค E - mail : tc[email protected], Inbox Facebook : สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่าน google form สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ในลิงก์นี้ https://forms.gle/Uz8Wb4ZrnuVeFSeu6