การเมือง

ผบ.ทบ. ฮึ่ม คนปล่อยข่าว 'รัฐประหาร' สั่งแจ้งความเอาผิด

ผบ.ทบ. ส่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก แจ้งความ คนปล่อยข่าวเท็จ ทำรัฐประหาร พร้อมนํากําลังทหารเข้าควบคุมบุคคลสําคัญแล้ว

31 ก.ค.2564 พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้  กองทัพบกตรวจสอบพบว่า ได้มีการปล่อยข่าวเผยแพร่ลงในโซเซียลมีเดีย อ้างว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ทําการรัฐประหาร และนํากําลังทหารเข้าควบคุมบุคคลสําคัญแล้ว

กองทัพบกขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าว “เป็นข่าวเท็จ” เป็นการสร้างเรื่องหวังให้เกิด ความวุ่นวายในสังคม เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ทําลายชื่อเสียงของกองทัพและรัฐบาล 

ซึ่งขณะน้ี ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก เข้าดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย ต่อผู้ที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวแล้ว จึงขอเรียนให้ประชาชนได้รับทราบไว้ ณ โอกาสนี้