การเมือง

ปตท.ส่งมอบเครื่อช่วยหายใจมูลค่า​ 3 ล้านบาทให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

ปตท.ส่งมอบเครื่อช่วยหายใจมูลค่า​ 3 ล้านบาทให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โครงการดีๆที่สมาคมชาวสงขลามีส่วนร่วม

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดร.กานต์ บุญศิริ นายกสมาคมชาวสงขลา (ในกรุงเทพฯ) มอบหมาย​ ดร.ปัญญา พุทธสุภะ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ​ พร้อมอนุกรรมการของสมาคมฯ ร่วมคณะไปกับกลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อส่งมอบ High Flow Oxygen ให้กับ 5 โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา คือ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ,โรงพยาบาลเทพา ,โรงพยาบาลสทิงพระ, โรงพยาบาลสิงหนคร และ​โรงพยาบาลสงขลา มูลค่ารวม 3,000,000 บาท

162765053589


กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ​ "ลมหายใจเดียวกัน" ของ กลุ่มบริษัท ปตท. ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและรักษาประชาชน ที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตจากโรคโควิด-19 โดยการมอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High Flow Oxygen ) ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศ


สำหรับในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทาง กลุ่มบริษัทปตท. ได้ส่งมอบ High Flow Oxygen และเครื่องช่วยหายใจมารอบหนึ่งแล้ว คือ​ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , โรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลสงขลา แต่เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางสมาคมชาวสงขลาจึงได้เป็นตัวกลางในการประสานความช่วยเหลือดังกล่าว​จากกลุ่มบริษัท ปตท.

162765055347