เศรษฐกิจ

องค์การสะพานปลา ผนึกชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครชู bubble & seal สกัดโควิด–19

องค์การสะพานปลา ร่วมหารือกับชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย ถก bubble & seal สกัดเชื้อโควิด การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 หวังนำมาปรับใช้กับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วไทย

นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาหรือ FISH MARKETING ORGANIZATION (FMO)  เปิดเผยภายหลังหารือกับ นายจุมพล ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร(ตลาดทะเลไทย) และนายสมพจน์  ยิ่งยวด ที่ปรึกษาชมรมฯ เพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหา และป้องกันการระบาดของโรคโควิด–19

162762993686

เนื่องจากองค์การสะพานปลา และชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) เป็นพื้นที่ ที่มีการซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำเหมือนกัน มีจำนวนผู้คนเข้า-ออก รวมถึงผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า แพปลา ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

                การหารือในครั้งนี้ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ในพื้นที่ ทั้งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร และในจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นที่ตั้งของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสะพานปลา โดยจะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในเบื้องต้นองค์การสะพานปลา อาจใช้แนวทางการป้องกันในรูปแบบ bubble & seal  ซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมโรค ในภาคการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้แนวทางในรูปแบบดังกล่าวเป็นการควบคุมโรคในสถานประกอบการ หรือที่พักคนงาน ที่มีคนทำกิจกรรมรวมกันอยู่จำนวนมากๆ ให้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการ การควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาด และการกระจายของเชื้อโรค ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้

162762999028

 

“อย่างไรก็ตาม องค์การสะพานปลา ก็ยังได้สั่งการให้ทุกสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งเข้มงวด และเข้มข้น มากขึ้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อม เตรียมรับมือในทุกๆด้าน ทั้งการตรวจคัดกรอง การแลกบัตรเข้า – ออก การล้างมือบ่อยๆ ฉีดแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตนตามแนวทาง bubble & seal เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด” 

 

ด้านนายจุมพล ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) กล่าวว่า ตลาดทะเลไทย ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวด และเข้มข้นมาโดยตลอด ทั้งให้ทุกคนล้างมือ ฉีดแอลกอฮอล์  ใส่หน้ากากอนามัย พร้อมทำบัตรในการเข้า - ออกสถานที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้กับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า แพปลา ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าวอยู่ตลอดแบบไม่นิ่งนอนใจ