ทั่วไป

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล พุ่ง 7,098 ตจว.หนัก 8,658

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล พุ่ง 7,098 ตจว.หนัก 8,658 ราย

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร 3231 ราย

2 สมุทรปราการ 1386 ราย

3 สมุทรสาคร 1186 ราย

4 ชลบุรี 914 ราย

5 นนทบุรี 587 ราย

6 ฉะเชิงเทรา 479 ราย

7 นครปฐม 378 ราย

8 อุบลราชธานี 350 ราย

9 ปทุมธานี 330 ราย

10 สงขลา 324 ราย162762371430


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคงอันดับ 1 ของประทศ ยอดติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง จับตา
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม อุบลราชธานี ปทุมธานี และสงขลา ยอดติดเชื้อเพิ่มน่าวิตก162762357595
162762334660

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 17,345 ราย
หายป่วยแล้ว 353,744 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 549,512 ราย
เสียชีวิตสะสม 4,585 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 381,170 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 578,375 ราย
เสียชีวิตสะสม 4,679 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 29 กรกฎาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 17,011,477 โดส
--
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 366,663 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 53,485 ราย


162762076837


สรุปสถานการณ์ โควิด19

• ทั่วโลก เริ่มมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ปท. เพื่อนบ้านพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง
• ไทย ในภาพรวมการระบาดของโรคมีแนวโน้มยังคงที่ และพบมากขึ้นในภูมิภาคจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาจาก พท. ระบาด เพื่อเข้ารับการรักษาใน รพ. บางจังหวัดพบการติดเชื้อใน พท.
• ภาคใต้และ จ.ชายแดนใต้ พบการระบาดในตลาดและชุมชนอย่างต่อเนื่อง พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานบริการ
• ผู้ป่วยอาการหนัก ใช้ท่อช่วยหายใจ และมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ยังมีปัญหาเตียงผู้ป่วยหนัก และการส่งต่อผู้ป่วย เมื่อมีอาการหนัก ทั้ง กทม. ปริมณฑล และภูมิภาค
• พบผู้ติดเชื้อจากผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาตามแนวชายแดนต่อเนื่อง (มาเลเซีย กัมพูชา)
• สถานที่เสี่ยง : สถานประกอบการ โรงงาน ผับบาร์ ตลาด แคมป์ก่อสร้าง ในบ้าน
• ประวัติเสี่ยง:ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยการมีกิจกรรมร่วมกันและการเดินทางไปสถานที่ชุมชน162762184380

162762181999

จำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด19 จากคลัสเตอร์ใหม่

• สมุทรสาคร รง.ผลิตภัณฑ์ปลา, บ.ยางรถยนต์ รวม +27 ราย
• ปทุมธานี บ.ยางรถยนต์ +25 ราย
• สมุทรปราการ บ.ระบบกำลังไฟฟ้า +10 ราย
• ชลบุรี รง.เครื่องปรับอากาศ +15 ราย
• สงขลา รง.แม่แบบเซรามิค +13 ราย
162762294351

162762291978

162762289471

162762286960

จำนวนผู้ป่วย โควิด19 ครองเตียง อาการหนัก และที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ (ETT) ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 ก.ค. 64
• อัตราการครองเตียง เพิ่มขึ้นทุกระดับสีในทุกพื้นที่
• ผู้ป่วยอาการหนักและที่ต้องใช้ ETT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งประเทศ โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล


162762397565

162762395349

162762392856

162762390629

162762349252

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 197,365,402 ราย
อาการรุนแรง 87,079 ราย
รักษาหายแล้ว 178,517,335 ราย
เสียชีวิต 4,214,617 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 35,584,272 ราย
2. อินเดีย จำนวน 31,571,295 ราย
3. บราซิล จำนวน 19,839,369 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,218,502 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,079,239 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 44 จำนวน 578,375 ราย

162762109116

กทม. จัดเตียมศูนย์พักคอย รอส่งผู้ป่วยโควิด-19
เข้ารักษาในโรงพบาบาล กทม. จำนวน 7,368 เตียง