การเมือง

กทม.ฉีดวัคซีนเชิงรุก 'พระสงฆ์-สัปเหร่อ-มัคนายก' วัดฝั่งธน 221 แห่ง

กทม.เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุก "พระสงฆ์-สัปเหร่อ-มัคนายก-แม่ครัว" พื้นที่วัดฝั่งธน 221 แห่ง เตรียมขยายอีก 35 เขตเริ่ม 1 ส.ค.นี้

วันที่ 30 .. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนแก่พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ผู้จัดการศพ ในวัดพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยมีพระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ภายหลังสำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ ให้บริการวัคซีนป้องกันเชิงรุกแก่พระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ผู้จัดการศพ(สัปเหร่อ) มัคนายก และบุคลากรของวัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 8 เขต จำนวน 152 แห่ง และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 6 เขต จำนวน 69 แห่ง รวมทั้งสิ้น 221 แห่ง

พล...อัศวิน กล่าวว่า ที่ผ่านมาวัดศรีสุดารามวรวิหาร ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อให้ กทมปได้ใช้ในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความครบวงจร และมีประโยชน์กับประชาชน โดยในวันนี้ กทม.ได้จัดบริการฉีดวัคซีนเพื่อให้บริการแก่พระสงฆ์ เณร แม่ครัว เจ้าหน้าที่วัด ซึ่งเข้าเกณฑ์การรับวัคซีน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงให้บริการพระสงฆ์จากทุกนิกาย และเจ้าหน้าที่วัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีทั้งหมด และในวันนี้มีพระภิกษุสงฆ์เข้ารับการฉีดวัคซีน 577 รูป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 309 คน รวมผู้เข้ารับบริการ 886 คน

"ในส่วนของพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดในพื้นที่อื่นอีก 35 เขต จะให้บริการในวันที่ 1 ..นี้ ที่จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล หน่วยความร่วมมือ กทม.-หอการค้าไทย SCG บางซื่อ โดยวัดที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมความพร้อมและมาตรการต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามสุขลักษณะต่อไป"พล...อัศวิน กล่าว

162762028339

162762029663

พล...อัศวิน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สำนักอนามัยได้ออกข้อปฏิบัติในการจัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงานฌาปนสถาน เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยศพผู้เสียชีวิตที่จะรับมาประกอบพิธี ฌาปนสถานจำเป็นต้องผ่านการบรรจุศพลงในถุงบรรจุศพอย่างถูกวิธีจากสถานพยาบาล เมื่อศพผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนย้ายมาถึงฌาปนสถานให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด อาทิ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับศพรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับศพเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายศพต้องสวมถุงมือยาง หน้ากากอนามัย และเสื้อคลุมกันเปื้อน แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ต้องสวมชุด PPE เนื่องจากถุงศพภายนอกผ่านการบรรจุศพอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้ว

พล...อัศวิน กล่าวอีกว่า ส่วนดารเผาศพควรใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษแบบสองห้องเผา กล่าวคือ มีห้องเผาศพและห้องเผาควันใช้น้ำมันดีเซลหรือก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง มีระบบควบคุมการทำงานของหัวเผาและอุปกรณ์ต่าง ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างการเผาศพ ให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเปิดประตูเตา หากจำเป็นต้องเปิดประตูเตาเพื่อเขี่ยศพหรือพลิกศพ ต้องปิดหรือลดความแรงของพัดลมในห้องเผาลงให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่งจากศพ เมื่อเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วถือได้ว่าเชื้อโรคถูกเผาทำลายไปหมดแล้ว จากนั้นให้ดำเนินการเก็บกระดูกเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศล แล้วจัดการขี้เถ้าที่เหลืออย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

"สำหรับผู้จัดงาน ห้ามเคลื่อนย้ายศพออกจากหีบศพ และห้ามเปิดถุงบรรจุศพ เพื่อทำการแต่งหน้าหรืออาบน้ำศพโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค หากจะทำการรดน้ำศพให้ใช้วิธีการโยงสายสิญจน์ หรือผ้าโยงจากหีบศพเท่านั้น การสวดพระอภิธรรมและการบำเพ็ญกุศลศพ สามารถดำเนินการได้เหมือนศพปกติทั่วไปแต่ให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรวมตัวของผู้คน ได้แก่ ควรคัดกรองคนเข้าร่วมงาน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและการจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งควรจำกัดจำนวนวันในการประกอบพิธีกรรมเท่าที่จำเป็น"พล...อัศวิน ระบุ