ทั่วไป

'ฉีดวัคซีนโควิด' พระ สัปเหร่อ มัคนายก พื้นที่ กทม. 221 วัด

เริ่มแล้ววันนี้ "ฉีดวัคซีนโควิด" พระ สัปเหร่อ มัคนายก พื้นที่ กทม. 221 วัด

วันนี้ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ ร่วมกับวัดศรีสุดารามวรวิหาร กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่พระ สัปเหร่อ มัคนายก ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ของวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

เนื่องจากเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ตลอดจนการจัดการฌาปนกิจศพ เริ่มดำเนินการวันที่ 30 ก.ค. 2564 โดยนำร่องในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน 15 เขต รวมทั้งสิ้น 221 วัด

'ฉีดวัคซีนโควิด' พระ สัปเหร่อ มัคนายก พื้นที่ กทม. 221 วัด


'ฉีดวัคซีนโควิด' พระ สัปเหร่อ มัคนายก พื้นที่ กทม. 221 วัด

'ฉีดวัคซีนโควิด' พระ สัปเหร่อ มัคนายก พื้นที่ กทม. 221 วัด

'ฉีดวัคซีนโควิด' พระ สัปเหร่อ มัคนายก พื้นที่ กทม. 221 วัด

'ฉีดวัคซีนโควิด' พระ สัปเหร่อ มัคนายก พื้นที่ กทม. 221 วัด