ทั่วไป

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,963 จับตานครปฐม ชลบุรี อุดรธานี

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,963 จับตานครปฐม ชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร

2 สมุทรสาคร

3 นครปฐม

4 ชลบุรี

5 สมุทรปราการ

6 นนทบุรี

7 ฉะเชิงเทรา

8 ระยอง

9 ปทุมธานี

10 อุดรธานี162753548214


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูง ยังคงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จับตานครปฐม ชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ยอดพุ่ง162753471167

สรุปสถานการณ์โรค โควิด19 โควิดวันนี้ 29 ก.ค. 64

• ทั่วโลก - ผู้ติดเชื้อแนวโน้มคงที่ ประเทศเพื่อนบ้านยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง
• ในประเทศ - สถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น กระจายทั่วประเทศ พบมากใน กทม. ปริมณฑล 4 จว.ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง และต้องใส่เครื่องช่วยหายมีมากขึ้น เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
• ยังคงมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศทางช่องทางบก (มาเลเซีย เมียนมา)162753402434

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 196,692,497 ราย
อาการรุนแรง 86,542 ราย
รักษาหายแล้ว 178,102,533 ราย
เสียชีวิต 4,203,599 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 35,487,490 ราย
2. อินเดีย จำนวน 31,526,622 ราย
3. บราซิล จำนวน 19,797,516 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,195,232 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,054,049 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 44 จำนวน 561,030 ราย162753410728

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 17,669 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 532,167 ราย
หายป่วยแล้ว 343,066 ราย
เสียชีวิตสะสม 4,468 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 561,030 ราย
หายป่วยแล้ว 370,492 ราย
เสียชีวิตสะสม 4,562 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 28 กรกฎาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 16,591,329 โดส
--
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 144,258 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 20,012 ราย


162753480753162753543074

162753541569

162753540382

162753538987

162753537426

162753423495

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 28 ก.ค. 2564)
รวม 16,591,329 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 164,270 โดส
เข็มที่ 1 : 144,258 ราย
เข็มที่ 2 : 20,012 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 12,858,570 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,732,759 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)