เศรษฐกิจ

ทอท.เปิดโรงพยาบาลสนามดอนเมือง 1.8 พันเตียง 12 ส.ค.นี้

ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิด "โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี” ณ คลังสินค้าขาออกที่ 4 เล็งรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว 1,800 เตียง 12 ส.ค.นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันที่ 28 ก.ค.64 เวลา 15.00 น.นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.), ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการ โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่ 3 ที่มีชื่อว่า “โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี” ณ คลังสินค้าขาออกที่ 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นฤกษ์ชัยให้แก่หน่วยปฏิบัติการ ในการต่อสู้ภัยโควิดเพื่อปกป้องรักษาชีวิตพสกนิกรของพระเจ้าแผ่นดิน โดยมี พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ เป็นผู้กล่าวนำถวายพระพรฯ

162748435550

162748439689

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี คลังสินค้าขาออกที่ 4 ทดม. ได้รับการสนับสนุนอาคารสถานที่จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยความเห็นชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ วางระบบโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์

อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จัดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง

162748441516

162748437528

โดยอาคารคลังสินค้า 4 ทดม.สามารถปรับปรุงพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) จำนวน 1,800 เตียง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ขณะนี้อยู่ในระหว่างทดสอบระบบงานทั้งด้านการแพทย์และการสนับสนุน ทั้งความเรียบร้อยอื่นๆ เนื่องจากต้องรับผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยคาดว่าจะรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการน้อยได้ภายในวันที่ 12 ส.ค.นี้ และได้รับการอนุมัติตรวจและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการท่าอากาศยานและชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้ ทอท.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)