IT & gadget

'ดีป้า' ผนึก ‘ดิจิทัลสตาร์ทอัพ’ ดันเทคโนโลยี ปลุก 'ตลาดสดยุควิถีใหม่'

“ดีป้า” รวมพล "ดิจิทัลสตาร์ทอัพ-ผู้ให้บริการดิจิทัล" ติดปีก "เอสเอ็มอี 6 จังหวัดนำร่อง" ดันเทคโนโลยีหนุนวิถีใหม่ ยกระดับธุรกิจ ผ่านโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ หวังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญก้าวข้ามโควิด มั่นใจช่วยสร้างรายได้กว่า 300 ล้านบาท 

ดังนั้น ดีป้า จึงได้ดำเนิน โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย จำนวน 30,000 ราย สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และ ผู้ให้บริการด้านดิจิทัล (ดิจิทัลโพรไวเดอร์) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รองรับการแข่งขันรูปแบบใหม่ เริ่มต้นเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป 

โดยจะนำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี พร้อมวางแผนต่อยอดสู่ปริมณฑลอีก 4 จังหวัดคือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

ขณะที่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดีป้า จัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ โดยขณะนี้มี ดิจิทัลสตาร์ทอัพและ ผู้ให้บริการดิจิทัล ที่มีระบบบริหารจัดการร้านค้า และต้องการเข้าถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจการค้าและบริการ ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง หาบเร่ แผงลอย ตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 28 ราย ครอบคลุม 6 กลุ่มเทคโนโลยี 

162735122438

ได้แก่

  • ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (E-payment)
  • ระบบจำลองการสนทนา (Chatbot)
  • ระบบการสั่งอาหารหรือสินค้า (Delivery)
  • ระบบการขนส่งสินค้า (Logistics)
  • ระบบบริหารจัดการจุดขาย (Point Of Sales: POS)
  • ระบบบริการ (Service)

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ครั้งนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขยายผลการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ดูแลผลผลิต คนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ หลังการระบาดโควิด-19 คลี่คลาย

“โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ นอกจากจะเป็นการยกระดับและติดอาวุธดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจแก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการด้านดิจิทัล ผ่านการจับคู่ธุรกิจกับบรรดาผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดต้นแบบ 6 จังหวัดนำร่อง ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป โดยเราประเมินว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วง 5 เดือนแรกไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 นี้ ดีป้าได้อนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริม และสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชนในชนบทในพื้นที่ภาคกลางไปแล้ว 22 ชุมชน และมีแผนที่จะขยายผลสู่จังหวัดอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมตั้งเป้าผลักดันให้ชุมชนทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งสิ้น 65 ชุมชนภายในปีนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจได้กว่า 115 ล้านบาท