การเมือง

ผบ.ทบ. ปรับ 37 รพ.ทหาร ดูแลผู้ป่วยโควิด รองรับ 3,600 เตียง

กองทัพบก ปรับ โรงพยาบาลค่ายทุกแห่งเป็น โรงพยาบาลสนาม ดูแลผู้ป่วยโควิดในจังหวัด ตามคำสั่ง นายกฯ รองรับได้ 3,600 เตียง

26 ก.ค.2564 พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด  ซึ่งทุกส่วนกำลังช่วยกันนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยนายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองช่วยเหลือและรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาล  การจัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อคัดแยก พักคอย ก่อนส่งเข้าสถานพยาบาล พร้อมกับให้ดำเนินการปรับสโมสรทหารและใช้สถานที่ของหน่วยทหารจัดทำเป็นพื้นที่พักคอย รวมทั้งการเพิ่มโรงพยาบาลสนามโดยใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลค่ายของเหล่าทัพดำเนินการนั้น

ล่าสุด พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19กองทัพบก  กรมแพทย์ทหารบก และทุกกองทัพภาค เร่งดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทันที  โดยเฉพาะการปรับการบริหารจัดการโรงพยาบาลค่ายทุกแห่งและโรงพยาบาลสนามเดิมที่เตรียมไว้ทั้งหมดให้เป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบกประจำพื้นที่หรือจังหวัด  เป็นโรงพยาบาลรองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบ  โดยทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการรับและรักษาผู้ติดเชื้อ  เพื่อให้การบริการประชาชนในสถานการณ์โควิดในแต่ละจังหวัดได้เต็มศักยภาพและทันต่อการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกร่วมกับสาธารณสุขประจำพื้นที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้โรงพยาบาลกองทัพบก 37 แห่งมีความพร้อมสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ถึง 3,600 เตียง

อีกทั้งในปัจจุบันโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบกยังรับหน้าที่เป็นสถานพยาบาลที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน” Home isolation “ในแต่ละจังหวัดอีกด้วย

นอกจากนี้ กองทัพบกกำลังเร่งปรับและเตรียมสถานที่ สโมสรทหารบก เพื่อจัดตั้งศูนย์ สำหรับคัดแยกผู้ติดเชื้อและพักรอ ก่อนที่จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามกองทัพบกและรพ.สนามในพื้นที่ กทม.ต่อไป

สำหรับโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบกทุกแห่ง ที่ได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบกประจำจังหวัด ล่าสุดเปิดรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 17 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 1,466 คน (24 กรกฎาคม 64) โดยในพื้นที่ กทม. มีโรงพยาบาลสนามกองทัพบก เปิดรับการรักษาดูแลผู้ป่วย 2 แห่งได้แก่ รพ.สนามกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1 (300ตียง) , รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 11 (178เตียง)

ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง กองทัพภาคที่ 1 เปิดรับดูแลจำนวน 7 แห่ง (รพ.สนามกรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี,รพ.สนามศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์, รพ.สนามกองพันเสนารักษ์ที่1 จ.ลพบุรี, รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว,รพ.สนามกรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี ,รพ.สนามมณฑลทหารบกที่17 จ.กาญจนบุรี ,รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 18 จ.สระบุรี) , 

ภาคอีสาน กองทัพภาคที่ 2จำนวน   4 แห่ง (รพ.สนามมณฑลทหารบกที่28 จ.เลย ,รพ.สนามกองพันเสนารักษ์ที่6 จ.ร้อยเอ็ด ,รพ.สนามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26 จ.บุรีรัมย์ ,รพ.สนาม กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16 จ.ยโสธร) , 

ภาคเหนือ กองทัพภาคที่3 รับผู้ป่วยแล้ว 2แห่ง(รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 310 จ.ตาก,รพ.สนาม มณฑลทหารบกที่35จ.อุตรดิตถ์)  ,

ภาคใต้ กองทัพภาคที่4รับผู้ป่วยแล้ว รวม 5 แห่ง(รพ.สนามกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่5 จ.สงขลา,รพ.สนามกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15 จ.สงขลา,รพ.สนามกองพลพัฒนาที่ 4 จ.สงขลา,รพ.สนามกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่25 จ.ระนอง,รพ.สนามกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่15 จ.กระบี่)

โดยผู้ติดเชื้อโควิดสามารถติดต่อเข้ารับการรักษาและขอความช่วยเหลือผ่าน ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกได้ตลอด 24 ชม. CALL CENTER โทร 02-092-7766  และ 088-984-7605-10