คุณภาพชีวิต-สังคม

ม.เกษตรฯ จัดถุง 'KU Help Health' ช่วยนิสิตและบุคลากรที่กักตัว 'Home isolation'

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดถุง 'KU Help Health' ช่วยนิสิตและบุคลากรที่กักตัว "Home isolation"

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ในช่วงเดือน เม.ย.- ก.ค. 64 นั้น นิสิตมก.หายป่วยจากโควิด เป็น 0 ครั้งสุดท้าย เมื่อ 11 มิ.ย. 64 และนับตั้งแต่ 12 มิ.ย.64 จนถึงปัจจุบัน เริ่มมีตัวเลขนิสิตและบุคลากรติดเชื้อโควิด ปัจจุบันมี นิสิต รักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 45 คน

ด้วยความห่วงใยจากชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต นำส่งถุงขวัญถุง KU Help Health เพื่อการดูแลตนเองในเบื้อต้น แก่ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีผลบวกติดเชื้อโควิด 19 และพักรักษาตัวที่บ้าน หรือที่พักอาศัย "Home isolation" พร้อมการ์ดกำลังใจ ข้อความว่า
"โควิด19 ติดแค่กาย...ขอสุขภาพและความปลอดภัยเกิดแก่ทุกคน จากกำลังใจและความห่วงใยของชาว KU" ลงชื่อ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

162720656130

ทั้งนี้ ถุง KU Help Health ได้จัดบรรจุกล่องและจัดส่งไปยังนิสิต และบุคลากรผู้ติดเชื้อในวันที่ 25 ก.ค.นี้เป็นวันแรก ประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญเพื่อการช่วยเหลือและดูแลตนเองได้ในเบื้องต้น ได้แก่ อุปกรณ์ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด พร้อมถ่านสำรอง ยาที่จำเป็น ได้แก่ ยาลดไข้ ยาแก้แพ้ ยาฟ้าทะลายโจร เกลือแร่ และอื่นๆ รวมทั้งยาโฮมิโอพาธีย์ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันมาแล้วอย่างได้ผลทั้งจากเมื่อการระบาดโควิด 19 ณ ชุมชนคลองเตยและเรือนจำ 

162720662225

นอกจากนี้ยังมีของใช้จำเป็น เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงขยะติดเชื้อและอาหารสำรองต่างๆ นิสิตและบุคลากรผู้ติดเชื้อสามารถดูแลตนเองด้วยถุง KU Help Health ในเบื้องต้น ก่อนได้รับการรักษา หรือรักษาตัวแบบ home isolation นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอร์มให้ผู้ป่วยบันทึกอาการตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการรักษาในระยะต่อไป รวมทั้งในถุง KU Help Health ยังมีคู่มือที่เหมาะสมในการจัดพื้นที่แยกตัวอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีคู่มือให้ผู้ป่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของปอดด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการรักษา

นอกจากนี้ โครงการ KU Help Health กำลังขยายความช่วยเหลือ โดยมีช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ ด้วยไลน์กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรผู้ติดเชื้อได้ในเบื้องต้นด้วยทีมงานบุคลากรด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่พร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนข้อมูลเพื่อให้นิสิตและบุคลากรผู้ติดเชื้อได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไป

ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วงใยและเป็นกำลังใจให้เสมอ นิสิตสามารถขอคำแนะนำและความช่วยเหลือเรื่องการพักรักษาตัว และ สวัสดิการต่างได้ที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.02-1180150-9 เฟซบุ๊ก sa.ku.ac.th บุคลากร มก. แจ้งได้ที่ต้นสังกัด