คุณภาพชีวิต-สังคม

พื้นที่สีแดงเข้ม 'สมุทรปราการ' เสียชีวิต 7 ราย ติดเชื้อโควิด 19 พุ่ง 1,056 ราย

อัพเดทสถานการณ์ โควิดวันนี้ พื้นที่สีแดงเข้ม "สมุทรปราการ" เสียชีวิต 7 ราย ติดเชื้อโควิด 19 พุ่ง 1,056 ราย

เมื่อวันที่ 25 ..64 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 1,056 ราย ในพื้นที่ 869 ราย (ACF 122 ,WI 747 )

  • เมือง 343 ราย
  • บางบ่อ 23 ราย
  • บางพลี 253 ราย
  • พระประแดง 174 ราย
  • พระสมุทรฯ 38 ราย
  • บางเสาธง 38 ราย

รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 187 ราย

162720443064

ผู้เสียชีวิต 7 ราย

รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 44 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดผิดปกติ

รายที่ 2 เพศหญิง อายุ 66 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดผิดปกติ/ไตวาย

รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 54 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดผิดปกติ

รายที่ 4 เพศชาย อายุ 49 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดผิดปกติ

รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 40 ปี โรคประจำตัว -

รายที่ 6 เพศชาย อายุ 78 ปี โรคประจำตัว -

รายที่ 7 เพศชาย อายุ 65 ปี โรคประจำตัว -

ขณะที่ สถานการณ์โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร 2,700 ราย
2 สมุทรสาคร 1,081 ราย
3 สมุทรปราการ 1,056 ราย
4 ชลบุรี 795 ราย
5 นนทบุรี 585 ราย
6 ฉะเชิงเทรา 571 ราย
7 พระนครศรีอยุธยา 379 ราย
8 ปทุมธานี 339 ราย
9 ระยอง 322 ราย
10 นครปฐม 308 ราย

162719606064