การเมือง

'ชัยวุฒิ'แจง'ดีอีเอส'ไม่ปิดกั้น ไร้เจตนาไล่จับคนเห็นต่าง เผยมีระบบดิจิทัลช่วยปชช. ในวิกฤติ'โควิด'

"ชัยวุฒิ" แจง "ทูตนอกแถว" ไม่ปิดกั้นการแสดงความเห็น ยัน ไร้เจตนาไล่จับคนเห็นต่าง แจง แต่เตือน หากบิดเบือน ปล่อยเฟคนิวส์ ผิดกม. ลั่น ใช้ระบบดิจิทัล คลี่คลายวิกฤติ "โควิด" ออกแพลตฟอร์มรองรับค้าขายออนไลน์ แนะ ยึดมั่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โพสต์ถึงกรณีนายรัศน์ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครทูตไทยประจําสาธารณรัฐคาซัคสถาน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "ทูตนอกแถวAlternative Ambassador" เรียกร้องหานวัตกรรมทางดิจิทัลใหม่ ๆมาสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน จากการระบาดโควิด ดีกว่าการไปเที่ยวช่วยไล่จับคนที่คิดต่าง ว่า ขอขอบคุณท่านทูตที่ได้ให้คำแนะนำการทำงานของตน ตนระลึกถึงความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับจากท่านเสมอเมื่อครั้งที่เราเคยพบกันที่คาซัคสถาน แต่ขอทำความเข้าใจกับท่านทูตว่า ตนไม่ได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น และไม่ได้มีเจตนาไล่จับคนเห็นต่างเลย

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตนเพียงแต่เตือนว่าการโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่บิดเบือนข้อมูล เป็นข้อความเท็จ เป็นเฟคนิวส์ อาจจะผิดกฏหมาย ตนไม่อยากเห็นใครถูกดำเนินคดี จึงออกมาเตือนด้วยความปรารถนาดี และเฟคนิวส์หลายเรื่องยังส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องรีบแก้ปัญหานี้

นอกจากนั้น นายชัยวุฒิ ระบุอีกว่า ขอเรียนให้ท่านทูตทราบด้วยว่า เรามีการใช้นวัตกรรมทางดิจิทัลมาใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 แล้ว ท่านอยู่ต่างประเทศมานานอาจจะไม่ทราบ การฉีดวัคซีน เรามี

แอพพลิเคขั่นหมอพร้อม ซึ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจองคิวผู้ฉีดวัคซีน มีแอพฯ หมอชนะ ที่ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาด ได้นำไปใช้ที่ Phuket Sandbox ด้วย

อีกทั้งในโรงพยาบาลสนามและ Home Isolation มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการทำงานของหมอและพยาบาล มี แอปพลิเคชันในการสื่อสารติดต่อกับผู้ป่วย และระบบTelemedicine ใช้แล้ว เราเน้นทั้งมิติของการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทางสังคม เราได้ส่งเสริมและพัฒนา Platform ต่างๆรองรับให้ประชาชนสามารถ Work Form Home และการทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายไม่แพ้ชาติใดในโลก ทางกระทรวงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ปัญหาโควิด 19 ในทุกๆมิติมาโดยตลอด

"ผมคิดว่าท่านทูตเป็นข้าราชการระดับสูง ท่านน่าจะทราบว่า ข้าราชการต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามครรลองครองธรรม ในฐานะรัฐมนตรี ผมยึดมั่นในหลักการนี้ และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ" นายชัยวุฒิ ระบุ