'ศูนย์พักคอย' กทม. เดินหน้าขยาย 6,013 เตียง ภายในต้น ส.ค. นี้

'ศูนย์พักคอย' กทม. เดินหน้าขยาย 6,013 เตียง ภายในต้น ส.ค. นี้

'ศูนย์พักคอย กทม.พร้อมรับผู้ป่วยโควิด 3,390 เตียง เดินหน้าขยายศักยภาพ 6,013 เตียง ภายในต้นเดือน ส.ค. นี้

วันนี้ (23 ก.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้ง 'ศูนย์พักคอย' เพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยมีเป้าหมาย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย

ในขณะนี้ กรุงเทพมหานคร สามารถจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเพิ่มได้ถึง 53 แห่ง รวมจำนวน 6,013 เตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่ไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีศูนย์ที่พร้อมเปิดให้บริการรับผู้ป่วยแล้ว 23 แห่ง ในพื้นที่ 21 เขต สามารถรับผู้ป่วยได้จำนวน 3,390 เตียง

162703658823

 

 • ศูนย์พักคอย 23 แห่ง 21 เขต 

ศูนย์ที่พร้อมเปิดให้บริการรับผู้ป่วยแล้ว 23 แห่ง ในพื้นที่ 21 เขต สามารถรับผู้ป่วยได้จำนวน 3,390 เตียง  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 64) แบ่งเป็น

 • กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน 5 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 718 เตียง
 • กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จำนวน 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 572 เตียง
 • กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน 3 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 606 เตียง
 • กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 696 เตียง
 • กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ จำนวน 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 448 เตียง
 • กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน 2 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 270 เตียง 

162703658841

  

 • ศูนย์พักคอย ต้องมีอะไรบ้าง 

 

สำหรับศูนย์ที่ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของสถานที่ให้มีความเหมาะสม โดยศูนย์แต่ละแห่งต้องดำเนินการกำหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และต้องคำนึงถึงความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีของผู้ป่วยทุกคนด้วย โดยจะ

 • มีการกำหนดจุดคัดกรองผู้ป่วย
 • จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน
 • จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม
 • มีการติดตั้งเตียง
 • จัดวางที่นอน
 • พร้อมตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ระบบเสียงตามสาย
 • ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
 • ระบบอินเตอร์เน็ต
 • ติดตั้งพัดลม
 • ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย
 • ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา
 • ความพร้อมของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ
 • ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

162703658881

รวมทั้ง เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจและประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะทยอยเปิดให้บริการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อที่เหลือภายในเดือนก.ค. ถึงต้นเดือน ส.ค.นี้