คุณภาพชีวิต-สังคม

เช็ค! 'แอสตร้าเซนเนก้า' ล็อต 5.5 แสนโดส ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13จ.ใครได้ฉีดบ้าง?

สธ.ลงนามแจ้งการนำส่งวัคซีน 'แอสตร้าเซนเนก้า' 5.5 แสนโดส ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ย้ำคกก.โรคติดต่อจังหวัดเร่งรัดให้วัคซีนแก่ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในบันทึกข้อความ วันที่ 19 ก.ค.2564 ด่วนที่สุด เรื่องขอแจ้งการนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 แอสตร้าเซนเนก้า รอบ 5.5 แสนโดส รอบกลางเดือนก.ค.2564

ความตอนหนึ่งว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหาและจัดส่ง วัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อป้องกันและควบคุมการการระบาดของโรคนั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดส่งวัคซีนโควิด 19 แอสตร้าเซนเนก้า รอบเดือนก.ค.โดยขอให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเร่งรัดการให้วัคซีนรอบการส่งนี้กลับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • ใครมีสิทธิรับ 'แอสตร้าเซนเนก้า'ล็อต 5.5 โดสในเดือนก.ค.นี้

1.กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรค 

สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

โดยจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในระดับควบคุมสูงสุด เข้มงวดจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่

ฉะเชิงเทรา

ซลบุรี

นครปฐม

นนทบุรี

นราธิวาส

ปทุมธานี

ปัตตานี

พระนครศรีอยุธยา

ยะลา

สงขลา

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

(รวมทั้งกทม.ซึ่งได้รับวการจัดสรรวัคซีนแล้ว)

162703063145

ให้กลุ่มเป้าหมายข้างต้นได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 12 สัปดาห์ เพื่อความลดความรุนแรงและเสียชีวิต

สำหรับจังหวัดอื่นๆ ให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นวัคซีน ซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง: เช็คตาราง 'ไทยร่วมใจ' นัดฉีดวัคซีนกลุ่ม 18-59 ปี ได้คิวใหม่แล้ว 22-26 ก.ค.นี้

                    'กทม.' ยืนยันได้รับ 'วัคซีนโควิด-19' เพียง 5 แสนโดส เร่งฉีดให้ผู้สูงอายุ

                     เปิด 3 ผลศึกษา'วัคซีนโควิด19สลับชนิด'ในไทย

 

 

 

  • บุคลากรทางการแพทย์ ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็ม 3

2.บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับวัคซีน ซิโนแวคไปแล้ว 2 เข็ม อย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า กระตุ้นภูมิเป็นเข็มที่ 3 โดยดำเนินการเช่นเดียวกันทุกจังหวัด รวมถึงกทม.

3.ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 และครบกำหนดนัดรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 โดยดำเนินการเช่นเดียวกันทุกจังหวัด หากมีวัคซีนเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาให้ติดตามกำกับให้มีผลการ ฉีดวัคซีน เป็นรายบุคคล จำนวนวัคซีนคงคลังประจำวัน ผ่านการติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุขที่เว็บไซต์ https://cvp1.moph.go.th/ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้