การเงิน

บลจ.กสิกรไทย ดอดเก็บหุ้น AAV จำนวน 12.8 ล้านหุ้น

บลจ.กสิกรไทย ควักเงิน 39.4 ล้านบาท ซื้อหุ้น AAV จำนวน 12.8 ล้านหุ้น หรือ 0.2642% ราคาเฉลี่ย 3.0718 บาทต่อหุ้น

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.ได้รับรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.2642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0528% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.2642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0528% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้เป็นการทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบรายงานต่อ ก.ล.ต.เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ราคาสูงสุดในช่วง 90 วันที่ผ่านมาที่ 3.0718 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่ได้มา 12,813,900 หุ้น คิดเป็น 0.2642% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ส่งผลให้ภายหลังการได้มา บลจ.กสิกรไทย จะมีหุ้น AAV จำนวน 245,063,800 หุ้น คิดเป็น 5.0528%