“การทำงานแบบไฮบริด” คำตอบในยุคเน็กซ์ นอร์มอล

  “การทำงานแบบไฮบริด” คำตอบในยุคเน็กซ์ นอร์มอล

ซีบีอาร์อี เผยการสำรวจตลาดพื้นที่สำนักงานในเอเชียแปซิฟิก พบผู้เช่าวางแผนขยายพื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้นในระยะยาวพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานแบบผสมผสานแบบไฮบริด

เฮนรี่ ชิน หัวหน้าฝ่าย Investor Thought Leadership และหัวหน้าแผนกวิจัย ซีบีอาร์อี เอเชียแปซิฟิก ซีบีอาร์อี เปิดเผยผลการสำรวจตลาดพื้นที่สำนักงานในย่านเอเชียแปซิฟิกปี 2564 พบว่า บริษัทที่เป็นผู้เช่าพื้นที่สำนักงานยังคงวางแผนจะขยายพื้นที่สำนักงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นในระยะยาว พร้อมกับเพิ่มความยืดหยุ่นและการทำงานแบบผสมผสานในรูปแบบใหม่ (Hybrid Working)มาใช้ โดยกลุ่มผู้เช่าในทุกธุรกิจประมาณ 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจได้ส่งสัญญาณที่จะเพิ่มพื้นที่สำนักงานในพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ในอีก 3 ปีข้างหน้าจาก 23% ในเดือนต.ค. 2563

โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเอเชีย อาทิ กลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยี และบริษัทด้านการลงทุนและประกันภัยบางแห่ง มีความต้องการขายพื้นที่ออฟฟิศสูง เช่นเดียวกับบริษัทข้ามชาติและการควบรวมสาขาต่างๆ ที่ต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้น


ส่วนปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทต่างๆขยายพื้นที่เช่าเพิ่ม คือ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทั่วทั้งภูมิภาค โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 71% เชื่อว่าสภาวะตลาดในปัจจุบันกำลังดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสำรวจในจีนและแปซิฟิกมีระดับความเชื่อมั่นสูงสุด ขณะที่อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย มีความเชื่อมั่นน้อยสุด

เนื่องจากอัตราการติดเชื้อโควิด-19ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ แต่การฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคจะทำให้ความเชื่อมั่นของบริษัทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และพร้อมจะให้พนักงานกลับมาทำงานในสำนักงานมากกว่าทำงานจากที่บ้านทำให้การทำงานแบบไฮบริดจะกลายเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ได้เริ่มกำหนดนโยบายการทำงานนอกสำนักงาน โดยขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติหรือการอนุมัติของแต่ละบริษัท ทำให้หัวหน้างานสามารถกำหนดตารางการทำงานของทีมงานและความเหมาะสมในการทำงานนอกสำนักงานได้


นางสาวรุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทย การทดลองทำงานนอกสำนักงานในช่วงล็อกดาวน์ได้ก่อให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจ ทำให้หลายบริษัทตั้งใจที่จะอนุญาตให้พนักงานทำงานนอกสำนักงานได้ ในทางกลับกัน ก็เป็นการกระตุ้นให้มีการหันกลับมาประเมินกลยุทธ์ด้านกำลังคนใหม่ และให้ความสำคัญกับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำนักงาน แต่แทนที่จะลดทอนความต้องการพื้นที่สำนักงานอันเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าจะมีการทำงานนอกสำนักงานมากขึ้น

"เชื่อว่าผู้เช่าจะยังคงต้องการสำนักงาน โดยที่สำนักงานได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้มีการจัดพื้นที่ทำงานมีความหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรูปแบบการทำงานของพนักงานที่แตกต่างกัน และทำให้สถานที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของพนักงาน และนวัตกรรมที่นำมาใช้"