เปิด 'ชาวต่างชาติ' 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19

 เปิด 'ชาวต่างชาติ' 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ชาวต่างชาติ อายุ 60 -74 ปีในกรุงเทพ และ จ.ใกล้เคียง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่วนชาวต่างชาติ อายุ 75 ปีขึ้นไป walk in ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเชิญชวนชาวต่างชาติที่มีอายุ 60  - 74 ปี (เกิดก่อนปี 2504) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามลิ้งค์ดังกล่าว  https://forms.gle/ULAqvx8eiDoX3v5Q9

การเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงคนจำนวนมาก และเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ทางกระทรวงจึงขอให้ชาวต่างชาติในกลุ่มอายุอื่นๆ หลีกเลี่ยงการปรากฏตัวที่สถานีกลางบางซื่อในตอนนี้ นี่เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากเราต้องปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก่อน

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด โปรดติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดของท่าน

กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ยังจำกัดชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย อายุ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถมารับการฉีดวัคซีนแบบ walk in ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.  

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับคนต่างชาติอายุ 60 - 74 ปี ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 13.00 น.รวม 1,966 คน โดยศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อจะแจ้งทาง SMS หรืออีเมล์นัดให้ไปฉีดวัคซีนใน 3 - 4 วันข้างหน้า