สมัคร 'ประกันสังคม ม.40' ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร สมัครแล้วได้สิทธิอะไรบ้าง ?

สมัคร 'ประกันสังคม ม.40' ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร สมัครแล้วได้สิทธิอะไรบ้าง ?

เช็คสิทธิประโยชน์ของ "ผู้ประกันตน" ใน "ประกันสังคม ม.40" มีทั้งหมด 3 ทางเลือก ต่างกันอย่างไร ได้สิทธิพิเศษอะไร และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร จึงจะสามารถสมัครได้

หลัง ครม. เคาะ "มาตรการเยียวยา" สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ของสถานการณ์ "โควิด-19" ใน พื้นที่ "สีแดงเข้ม" รวม 13 จังหวัด ใน 9 กลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นมาตรการการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ที่ครอบคลุมถึง "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้อง สมัครเป็น "ผู้ประกันตน มาตรา40" ในกองทุนประกันสังคม ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64 จึงจะมีสิทธิ รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เพิ่งจะสมัครเข้าประกันสังคม "มาตรา40" รายใหม่ อาจเกิดคำถามว่าสมัครเป็นผู้ประกันตนไปแล้วจะได้รับสิทธิใดบ้าง 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมสิทธิของผู้ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40 ในกองทุนประกันสังคม พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครใหม่ ดังนี้

   

  •  สิทธิที่ผู้ประกันตนมาตรา40 จะได้รับ 

162696448076

ทั้งนี้ สำนักงานประสังคม ได้ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งวันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65

โดยการจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 แบบใหม่ มี 3 ทางเลือกดังนี้

ทางเลือกที่ 1: จ่าย 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาท

ทางเลือกที่ 2: จ่าย 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาท

ทางเลือกที่ 3: จ่าย 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

    

  •  สมัครประกันสังคม มาตรา40 ต้องทำอะไรบ้าง ?  

- ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามที่ประกันสังคมกำหนด 

1. สัญชาติไทย
2. อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน หรือมีนายจ้าง (ผู้ประกันตน ม.33)
5. ไม่เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือผู้ประกันตน ม.39
6. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. ผู้ถือบัตรประจำตัวตน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้น00)
8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

- ลงทะเบียน ตามช่องทางที่เปิดให้บริการ

ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าระบบประกันสังคม ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ก่อน โดยสามารถลงทะเบียนได้ช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ไปสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ (งดชั่วคราวเนื่องจากโควิด-19)
2. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
3. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
4. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
5. Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
7. สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ซึ่งเป็นช่องทางแนะนำ ที่ทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

7.1 เข้าไปยังเว็บไซต์ประกันสังคม ที่ sso.go.th หรือ คลิกที่นี่

162697461229

7.2 กรอกเลขบัตรประชาชน และอย่าลืม กรอกเลขหลังบัตรประชาชนด้วย

7.3 กรอกชื่อ-นามสกุลจริง, วันเดือนปีเกิด ตรวจทานให้ถูกต้อง

7.4 กรอกที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

7.5 กรอกกลุ่มอาชีพ, รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

7.6 เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือกตามข้อมูลในภาพกราฟิกข้างต้น) พร้อมเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

7.7 ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

7.8 จากนั้นกด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"

7.9 เมื่อผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

162697462313

ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนภายในเดือน ..64 และจะได้รับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์วันที่ 6 ส.ค. 64 

162697051952