รพ.ธรรมศาสตร์ฯงดให้บริการ 'ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน' 22-24 ก.ค.นี้

รพ.ธรรมศาสตร์ฯงดให้บริการ 'ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน' 22-24 ก.ค.นี้

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประกาศงดให้บริการ 'ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน' ตั้งแต่ 22 ก.ค.-24 ก.ค.2564 เหตุพบบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในหอติดเชื้อจำนวนมาก

วันนี้ (22 ก.ค.2564)เฟสบุ๊ค โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้มีการประกาศ งดให้บริการ ณ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินชั่วคราว ระบุว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีบุคลาการทางการแพทย์และผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม จำนวนมากติดเชื้อโควิด 19 ทำให้ต้องมีการปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรม และย้ายผู้ป่วยทั้งหมดไปยังหอผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีความปลอดภับมากกว่า ซึ่งจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 72 ชั่วโมง 
โดยเหตุดังกล่าว โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จึงของดรับผู้ป่วยที่ไม่ใช้กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งอาจจะต้องส่งผู้ป่วยขึ้นดูแลรักษาต่อที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม ณ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว 
  • งดให้บริการ 'ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน' 22-24 ก.ค.นี้
ทั้งนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ จึงขอรับผู้ป่วย ณ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เฉพาะกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.2564 เวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 24 ก.ค.2564 เวลา 12.00 น.
162693316963