คุณภาพชีวิต-สังคม

เปิดวิธีลงทะเบียน ‘เดินทางข้ามจังหวัด’ เว็บไซต์ ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’

สรุป 5 ขั้นตอนลงทะเบียน "เดินทางข้ามจังหวัด" ผ่านเว็บไซต์ "หยุดเชื้อเพื่อชาติ" เพื่อเป็นเอกสารรับรองการเดินทางใน "พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด"

เริ่มล็อกดาวน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกรกฎาคมอย่างเป็นทางการ โดยหนึ่งในมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นคือการจำกัดการเดินทางเข้าออกในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด

หากใครต้องการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในกรณีเหตุจำเป็น ต้องมีเอกสารรับรองการเดินทาง หรือ QR Code เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ 

โดยเอกสารมีดังนี้ 

1. เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

2. ถ้าไม่มีข้อ 1 ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่

3.ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

162686382660

  • รู้จักเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

เว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติคือเว็บน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานในวันที่ 20 .. 64 ที่ผ่านมา ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.)

โดยมีจุดประสงค์คือ ให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน ที่ต้องตรวจเอกสาร และประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่ 

162686370530

  • ลงทะเบียนเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 

การลงทะเบียนในเว็บไซต์หยุดเชื้อ เพื่อชาติก็คือหนึ่งในวิธีการขอเอกสารรับรองการเดินทางในกรณีที่ไม่สามารถขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนคือ 

1. กดเข้าเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" https://covid-19.in.th โดยไม่ต้องโหลดแอพพลิเคชั่น 

2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติแล้ว ให้กดตรงช่อง กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง 

3.  เมื่อเข้าหน้าระบบขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ก็ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยในช่องไหนที่มีดอกจันสีแดง ต้องกรอกให้ครบถ้วน หากกรอกไม่ครบถ้วนระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนข้ามจังหวัดได้ 

ข้อมูลสำคัญที่ต้องกรอกคือ 

  • ชื่อ-นามสกุล 
  • เลขบัตรประชาชน 
  • จังหวัด อำเภอ เขต ณ จังหวัดต้นทาง 
  • จังหวัด อำเภอ เขต ณ จังหวัดปลายทาง 
  • เวลาการออกเดินทาง 
  • เวลาที่คาดว่าจะกลับ 

4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดยืนยันข้อมูล และบันทึกข้อมูล 

5. หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมี QR code ซึ่งผู้ลงทะเบียนกรุณาถ่ายรูปหรือ capture screen ไว้เป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ 

162686358528

162686368113