'กรมทางหลวง' อัด 3หมื่นล้านบาท ลุยทางเลี่ยงเมือง เชื่อม 'อีอีซี'

'กรมทางหลวง' อัด 3หมื่นล้านบาท ลุยทางเลี่ยงเมือง เชื่อม 'อีอีซี'

กรมทางหลวง เข็นงบ 3.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถโครงข่ายทางถนนเชื่อมอีอีซี ผุดโปรเจคทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง คาดออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้ เตรียมเวนคืนที่ดิน เล็งตอกเสาเข็ม 2567

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทล.ได้ดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวันออก ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานคร ถึงตัวเมืองฉะเชิงเทราไปสู่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อีกทั้งยังลดปัญหา การจราจรแออัด เนื่องจาก ทางหลวงหมายเลข 304 ทางหลวงหมายเลข 3200 ทางหลวงหมายเลข 314 และทางหลวงหมายเลข 315 เป็นย่านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม มีการขนส่งจากยานพาหนะขนาดใหญ่

เบื้องต้น คาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินงานราว 33,200 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างประมาณ 23,500 ล้านบาท และค่าเวนคืนประมาณ 9,700 ล้านบาท โดยจะมีการพัฒนาโครงการทางเลี่ยงเมือง 1 เส้นทาง ลักษณะโครงการเป็นวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร (กม.)

162686369013

โดยรูปแบบเป็นทางหลวงขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 304 (สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา) บริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 365 (แยกสตาร์ไลท์) โดยพื้นที่ที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ประกอบด้วยพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางคล้า และอำเภอบ้านโพธิ์ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ทล.ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด เป็น 3 ตอน ประกอบด้วย

1. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 365 (แยกสตาร์ไลท์) และสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 304 

2. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 1 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 304 และ 3. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 2 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 314

นอกจากนี้ ทล.ยังดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับไว้ทั้งหมด จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริเวณจุดตัดทางหลวง หมายเลข 365 (ทางแยกต่างระดับท่าไข่) 2. บริเวณจุดตัดทางหลวง หมายเลข

3. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 (ทางแยกต่างระดับเสม็ดใต้) 4. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ทางแยกต่างระดับหนองบัว) 5. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 314 (ทางแยกต่างระดับประเวศ 1)

6. บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ทางแยกต่างระดับประเวศ 2) 7. บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทสาย ฉช.2004 (ทางแยกต่างระดับบางเตย) และ 8. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 (ทางแยกต่างระดับวังตะเคียน)