สรุปขั้นตอนเตรียมเอกสาร ‘เดินทางเข้า-ออก’ พื้นที่สีแดงเข้ม ช่วง ‘ล็อกดาวน์ ก.ค.64’

เงื่อนไขการ "เดินทางเข้า-ออก" ตามมาตรการ "ล็อกดาวน์” ตั้งแต่ 20 ก.ค.64 โดยจำกัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" รวมทั้งหมด 13 จังหวัด หากใครต้องการเดินทางต้องเตรียมเอกสารดังนี้

หลังจากที่มีคำสั่งล็อกดาวน์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสาระสำคัญคือ "จำกัดการเดินทาง" โดยเฉพาะ 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

โดยศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้เปิดเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ ช่วยชาติทาง covid-19.in.th ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน ที่ต้องตรวจเอกสาร และประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์สรุปเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการการจำกัดการเดินทางของ "มาตรการล็อกดาวน์" เดือนกรกฎาคม 2564 

 • รวมจังหวัดที่จำกัดการเดินทาง

การจำกัดการเดินทางถูกบังคับใช้แก่พื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 13 จังหวัด 

 • กรุงเทพฯ 
 • นครปฐม
 • นนทบุรี 
 • ปทุมธานี 
 • สมุทรปราการ 
 • สมุทรสาคร 
 • ฉะเชิงเทรา 
 • ชลบุรี 
 • พระนครศรีอยุธยา 
 • นราธิวาส 
 • ปัตตานี 
 • ยะลา 
 • สงขลา

162678477932

 • ต้องการเดินทางเข้า-ออก ต้องทำอย่างไร

สำหรับการลดการเดินทางในพื้นที่ งดการเดินทางข้ามจังหวัด ดยงดเว้นเฉพาะกรณีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง โดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบคกล่าวว่า มีการใช้การสนธิกำลังทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้งด่านตรวจเข้มแข็ง บนเส้นทาง หลัก/รอง ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นจริงๆ จะต้องลดการเดินทางลง เพราะ จนท.จะมีมาตรการอย่างเข้มข้น มีการตั้งด่านจำนวนมากเกิดขึ้น 

 • สิ่งที่เตรียมเพื่อใช้เดินทางเข้า-ออก

การเดินทางเข้าออกพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ต้องมีเอกสารรับรองการเดินทาง หรือ QR Code เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ใน โดยเอกสารมีดังนี้ 

1. เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

2. ถ้าไม่มีข้อ 1 ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่

3.ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

ที่มา: ศบค. 20 ก.ค. 64