ข่าวในพระราชสำนัก

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในเยอรมนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กรุงเบอร์ลิน

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐนอร์ดไรน์-เวสฟาเลินและรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ในนามของประชาชนชาวไทย 

ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียทุกคน ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติซึ่งผู้ประสบภัยต้องเผชิญในครั้งนี้ จะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็ว

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว