การเมือง

เปิด 'สถิติ' ช่วงอายุเสียชีวิตจาก 'โควิด' สูงสุด หนุนวัย 60 ปีขึ้นไปเร่งฉีดวัคซีนผ่าน 'ไทยร่วมใจ'

เปิด "สถิติ" ช่วงอายุเสียชีวิตจาก "โควิด" สูงสุด หนุนคนวัย 60 ปีขึ้นไปเร่งฉีดวัคซีนผ่าน "ไทยร่วมใจ" 25 จุดทั่วกรุงเทพฯ

วันที่ 19 .. เฟซบุ๊คกรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก สำนักอนามัย กทม.รายงานสถิติผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เม..-16 ..64 จำนวน 1,422 รายเป็นชาย 55% หญิง 45% โดยพบว่ากลุ่มที่เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 61-70 ปี จำนวน 356 ราย รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 71-80 ปีเสียชีวิต 305 ราย กลุ่มอายุ 51-60 ปี เสียชีวิต 287 ราย และกลุ่มอายุ 41-50 ปี เสียชีวิต 118 ราย

กทม.มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้โดยง่าย และมีโอกาสสูงที่อาการจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อเกิดการติดเชื้อ ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุ จำนวน 1,669,072 คน ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 583,263 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 และเข็มที่ 2 จำนวน 38,062 คน หรือร้อยละ 2.24 (ข้อมูล วันที่ 17 ..64 เวลา 22.00 )  กทม.จึงตั้งเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้รับบริการฉีดโดยเร็วและครบถ้วน

จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนไว้กับไทยร่วมใจ กรุงเทพ ปลอดภัยที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และสามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทยทั้ง 25 จุด สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่ 19 ..64 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ของ "ไทยร่วมใจ" กรุงเทพฯ จะเริ่มฉีดวันนี้ (19 ก.ค.) โดยไทยร่วมใจ ได้แนะนำข้อปฏิบัติก่อนเข้าฉีดวัคซีนดังนี้

162665919186

162665731389