'สวนดุสิตโพล' ชี้ 'ประชาชน' เชื่อประเทศฝ่าวิกฤตโควิด ได้ 'รัฐบาล' ต้องจริงใจ

'สวนดุสิตโพล' ชี้ 'ประชาชน' เชื่อประเทศฝ่าวิกฤตโควิด ได้ 'รัฐบาล' ต้องจริงใจ

ผลสำรวจความเห็น เรื่องวิกฤตโควิด กับคนไทย ชี้คนเชื่อประเทศวิกฤตมาก พร้อมเชื่อทางออกวิกฤต ได้ คือรัฐบาลจริงใจ-เลิกเล่นเกมการเมือง เร่งหาวัคซีนคุณภาพให้หมอ-คนไทย

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ความเห็น ในหัวข้อ คนไทยในยุควิกฤต โควิด-19  ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีประชาชน  จำนวน 1,702 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีสาระสำคัญคือ
       ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ของประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตมาก จำนวน 60.93% รองลงมา คือ ระดับวิกฤต 24.12% และค่อนข้างวิกฤต 14.95%
       เมื่อถามถึงความเห็นต่อสถานการณ์ที่คิดว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤต พบว่า อันดับหนึ่ง คือ ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้น 89.24% , รองลงมา คือ บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อและคนทำงานไม่เพียงพอ 81.08%, สถานประกอบการ ร้านค้า ปิดกิจการ คนตกงาน และว่างงาน 77.71%, การฉีดวัคซีนล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ 75.75% และ ควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้ 73.45%

       เมื่อถามถึงความเห็นต่อการฝ่าวิกฤต อันดับหนึ่ง คือ ความจริงใจของรัฐบาล และไม่แสวงหากำไรจากประชาชน 78.47% รองลงมาคือ ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้แพทย์โดยเร็ว 76.70%, หาวัคซีนหลากหลายยี่ห้อให้ประชาชน 75.04%, มีมาตรการเชิงรุก กักพื้นที่ระบาด 74.69% และ หยุดเล่มเกมการเมือง เปิดโอกาสฝ่ายค้านช่วยทำงาน 69.97%
       ทั้งนี้ผู้ให้ความเห็น ยังมอว่าสิ่งที่จะพาให้ประเทศพ้นวิกฤต คือ ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกัน มากถึง 36.15% รองลงมา คือ นายกรัฐมนตรี 17.03% , กระทรวงสาธารณสุข 10.61%, ตนเอง 9.77% และ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 9.71%
       อย่างไรก็ดีประชาชนเชื่อว่าประเทศจะฝ่าวิกฤตได้  แต่ต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปี คิดเป็น 36.74% รองลงมา คือ 1 ปี คิดเป็น 27.60%, 2 ปี คิดเป็น 25.93%