ไลฟ์สไตล์

ตรวจผล 'สลาก ธ.ก.ส.' งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ตรวจผล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ผลการออกรางวัลสสากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 35 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 17 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 33 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 26 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 11 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 23 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
ชุดเกษตรมั่นคง 2          PP 3100049
ชุดเกษตรมั่นคง 3          RC 3100049


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3          ท4 3100049
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4          ฟ8 3 100049
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคัง 5          ขC 3100049

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 เกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

3100049

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

0691211          6110803          7370575

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3
ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท

034 491

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3
และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

1182

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 3,000 บาท

0252703          1513647          2945683          3024908          3697965

3936238          4978179          7222944          7848926          9954115

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งดั่ง 5 รางวัลละ 1,000 บาท

0489705          0533849          0676410          1880806          2260694

2382884          3128474          3171997          3425305          4792692

5034655          5763005          5887643          6096640          6379016

7588911          7683581          7808692          7963727          9871189

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 500 บาท

0286810          0392227          0546326          0576250          0605364

0817437          0864029          0893385          0974721          0983357

1040939          1066820          1084401          1231616          1258155

1285681          1544371          1673434          1817414          1869614

1935743          1965067          2001357          2025743          2132420

2148749          2181187          2225595          2226782          2292208

2304264          2527521          2566487          2830178          3111865

3273973          3274548          3400027          3441302          3511879

3668938          3707167          3775692          3885268          4146904

4158289          4347275          4521107          4707289          4827945

5093322          5202892          5292582          5317248          5460126

5462825          5485025          5521680          5580413          5623411

5690768          5841768          5972325          5999502          6139021

6156148          6466262          6622562          6839196          6841225

6946773          7177461          7314675          7362754          7419674

7432638          7449078          7513074          7639232          7792049

8075578          8084467          8151090          8220239          8224404

8286372          8353537          8528274          8688895          8699492

8730192          8819252          8911488          9009428          9153771

9325281          9514082          9696128          9753588          9934677

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,0000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม โดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1 ทกงษ 0049