ไลฟ์สไตล์

ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี เดือนที่ 07/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

อันดับที่ 1     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 6 V 6981434

อันดับที่ 2     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 9 ฌ 3861783

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     1,475 อันดับ     อันดับละ 2,000 บาท

0057491          6396309          6730570          7662901          8511976

อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 4     380 อันดับ     อันดับละ 1,000 บาท
งวดที่ 5 - 9     และงวดที่ 601     2,570 อันดับ     อันดับละ 800 บาท

0493885          2225558          4667559          5188012          5977757

7238859          7393167          7828610          9028279          9376432

อันดับที่ 5     ออก 15 ครั้ง
งวดที่ 4     570 อันดับ     อันดับละ 500 บาท
งวดที่ 5 - 9 และงวดที่ 601     3,855 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

0130492          0155881          0377669          1628729          2128330

2899609          4156938          5040285          5242722          5942010

6361799          7202028          7253177          7465178          8418992

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 4     75,084 อันดับ     อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 5 - 9 และงวดที่ 601     510,030 อันดับ     อันดับละ 20 บาท

3798          7147

162641469756

162641470830