กรุงเทพเงียบสงัดอีกครั้ง หลังล็อคดาวน์

กรุงเทพเงียบสงัดอีกครั้ง หลังล็อคดาวน์

กรุงเทพมหานครเงียบสงัดอีกครั้ง หลังล็อคดาวน์ งดออกนอกเคหะสถาน

กรุงเทพมหานคร กลับเข้าใกล้ความเงียบสงัดอีกครั้ง หลังมาตรการล๊อคดาวน์ - งดออกนอกเคหะสถาน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื่อโควิด-19 เริ่มบังคับใช้เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา

162618273323

162618276382

162618276382

162618276646

ภาพ กอบภัค พรหมเรขา (Korbphuk Phromrekha)

162618276660

162618276314