อัปเดตล่าสุด! เช็คเงื่อนไข '9 อาชีพ' รับ 'เงินเยียวยา' สูงสุด 1 หมื่นบาท รับ 'ล็อกดาวน์' 13 จังหวัด

อัปเดตล่าสุด! เช็คเงื่อนไข '9 อาชีพ' รับ 'เงินเยียวยา' สูงสุด 1 หมื่นบาท รับ 'ล็อกดาวน์' 13 จังหวัด

อัปเดตล่าสุด! สรุปเงื่อนไขมาตรการ "เยียวยา" ช่วง "ล็อคดาวน์" ใน 9 กลุ่มอาชีพ เขตพื้นที่ 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม รับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท

 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มรวม 13 จังหวัด ซึ่งถือเป็นมาตรการการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ในกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท 

 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปเงื่อนไข มาตรการเยียวยา 9 อาชีพใหม่ล่าสุดดังนี้ 

  • เช็คพื้นที่ได้รับการเยียวยา 13 จังหวัด 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยรายละเอียดการเยียวยาในระยะเร่งด่วน ที่ออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วง 1 เดือนโดยครอบคลุมพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 

- กรุงเทพมหานคร 
- นครปฐม 
- นนทบุรี 
- ปทุมธานี 
- สมุทรปราการ 
- สมุทรสาค3 
- นราธิวาส 
- ปัตตานี 
- ยะลา
- สงขลา

3 จังหวัดล่าสุดตามประกาศ ศบค.ฉบับที่ 27 ได้แก่ 

ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดรายละเอียด ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ เยียวยาโควิดทั่วประเทศ

  • สรุปเยียวยากลุ่ม 9 อาชีพ มีอะไรบ้าง 

การช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประชาชนตามข้อกำหนดของ ศบค.ฉบับที่ 27 คือสำหรับช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ และมาตรการควบคุมการระบาด สรุปรวม 9 กลุ่มอาชีพคือ 

(1) ก่อสร้าง
(2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
(3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
(4) กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
(5) ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์
(6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
(7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
(8) กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
(9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

     162678539053

  • เงื่อนไขการเยียวยาทั้งกลุ่ม "ในระบบประกันสังคม" และ "นอกระบบประกันสังคม"

- กลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง กรณีว่างง่าน (ไม่เกิน 7,500บาท) รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการ จะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน

- กลุ่มประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 

สำหรับผู้ประกันตน .39 และ .40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 

- กลุ่มอาชีพอิสระ 

เตรียมหลักฐานยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ ภายในกรกฎาคม 2564 เพื่อรับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 

ที่มา : ประกาศ ศบค.ฉบับที่ 27 (20 ก.ค.)