ทั่วไป

ตั้งด่านทั่วมุมเมือง ตรวจเข้มผู้เดินทาง สกัดโควิด 19

เช็คด้วย! ตั้งด่านทั่วมุมเมือง ตรวจเข้มผู้เดินทาง สกัดโควิด 19

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านบนทางหลวงหมายเลข 1 พื้นที่บ้านตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อคัดกรองผู้เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่เข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์

โดยเน้นการการตรวจวัดไข้และซักประวัติผู้เดินทาง หากพบประชาชนที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ซักประวัติพร้อมทั้งสอบถามจุดหมายปลายทางก่อนที่จะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ปลายทางให้ทราบและเตรียมดำเนินการติดตามรับและคัดกรองเข้าพื้นที่ต่อไป

ส่วนผู้ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ไปรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อมาถึงเพื่อดำเนินการคัดกรองเฝ้าระวังและจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าว และให้กักตัวเองที่เคหะสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์หรือจนกว่าจะพ้นกำหนด 14 วันนับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์

ล่าสุด นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทาง ในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่จังหวัดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค