PEA เปิดให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขอทยอยชำระค่าไฟได้ บรรเทาผลกระทบโควิด

PEA เปิดให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขอทยอยชำระค่าไฟได้ บรรเทาผลกระทบโควิด

PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า เปิดให้ผู้ค้างชำระมากกว่า 1 เดือน ยื่นเรื่องขอทยอยชำระได้ ขณะที่ กฟน. เปิด 2 ช่องทางออนไลน์ อำนวยความสะดวกชำจะค่าไฟช่วงโควิด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

และตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA  Smart Plus  หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  7-11

นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่  โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้

 1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)
 2. หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

 

162598183240

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

ขณะที่ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ได้แก้ไขปัญหาการชำระค่าไฟฟ้าในช่วงโควิด-19 ผ่านแอพลิเคชั่น และเว็บไซต์ เพื่อเลือก "ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล" กับ MEA สะดวก ปลอดภัยไม่ต้องเดินทาง ง่าย ๆ แค่ไม่กี่คลิก

 ✔️MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://onelink.to/measmartlife

 1. เลือกเมนู "ชำระค่าไฟฟ้า"
 2. กดเมนู MEA Pay LITE "ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล"
 3. เลือกชำระบิลแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป
 4. Capture ภาพ QR Code หรือ Barcode นำไปชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven

162598184880

✔️ เว็บไซต์ MEA e-Service

 1. เข้าสู่ระบบผ่าน https://eservice.mea.or.th หรือ "สมัครใช้บริการ" กรณีใช้งานครั้งแรกเพื่อลงทะเบียน และเพิ่มเครื่องวัด
 2. เลือกเครื่องวัด เพื่อทำรายการ
 3. เลือกเมนู MEA Pay LITE "ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล" และ เลือกชำระบิลเแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป
 4. Capture ภาพ QR Code หรือ Barcode นำไปชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven

 หมายเหตุ

 1. โปรดเลือกบิลแรกที่ค้างชำระก่อน จึงสามารถเลือกบิลค้างชำระถัดไปตามลำดับ
 2. สามารถตรวจสอบรายการชำระได้ในวันทำการถัดไป
 3. กรณีมีค่าดำเนินการงดจ่ายไฟ จะไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางบิลได้ กรุณาติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขต ใกล้บ้าน