เริ่มเที่ยงนี้! รพ.พญาไท เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา' เข็มละ 1,650 บาท

เริ่มเที่ยงนี้! รพ.พญาไท เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา' เข็มละ 1,650 บาท

รพ.พญาไท เปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.) ราคาเข็มละ 1,650 บาท เช็กเงื่อนไขด่วน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 โรงพยาบาลพญาไท แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้

โรงพยาบาลพญาไทจึงได้เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกดังกล่าว ภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จึงขอให้ท่านที่ต้องการฉีดวัคซีนยืนยันการจองและชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรวัคซีนและฉีดให้ท่านต่อไป

เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรวัคซีนและฉีดให้ท่านต่อไป โดยวัคซีนทางเลือก ราคาเข็มละ 1,650 บาท มีจำนวนจำกัด

สั่งจองวัคซีนได้ที่ช่องทาง ดังนี้

Website : เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. (กำหนดไม่เกิน 4 เข็ม ต่อ 1 การสั่งซื้อ) https://bit.ly/3xr2aND

Shopee : เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00 น. (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน) https://bit.ly/3-Vaccine

เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขและข้อกำหนดการจองวัคซีนทางเลือก Moderna

1. ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง

2. ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการรพ.แล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)

3. ราคาดังกล่าวรวมค่าประกันแพ้วัคซีน ในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทและผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4. วัคซีนมีจำนวนจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5. หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากภายหลังท่านไม่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม "ตรวจสอบและยอมรับสินค้า" แล้วเท่านั้น

7.เนื่องจากทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรงกรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์

ตามมาตรการดังต่อไปนี้

7.1 ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดวัคซีนแทนได้

7.2 เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาล จะติดต่อนัดหมายให้ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป โดยเร็วที่สุด (โดยคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565]

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้ทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดฉีดวัคซีน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Call center 1772

@LINE : https://bit.ly/3idUabu

เข้าสู่เว็บไซต์ : https://www.phyathai.com/