สรุปเหตุไฟไหม้ 'โรงงานกิ่งแก้ว' บาดเจ็บ 40 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สรุปเหตุไฟไหม้ 'โรงงานกิ่งแก้ว' บาดเจ็บ 40 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ปภ.รายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี จังหวัดสมุทรปราการ บาดเจ็บ 40 ราย เสียชีวิต 1 ราย บ้านเรือนเสียหาย 100 หลัง มีผู้อพยพ 1,992 คน

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู สมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ และจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ วันที่ 5 ก.ค. 64 รวม 751 คน ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 100 หลัง ผู้บาดเจ็บ 40 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังการปะทุของไฟอย่างต่อเนื่อง

อัพเดท (17.00 น. วันที่ 6 ก.ค.) : จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงงาน บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด มีไฟปะทุขึ้นอีกครั้ง พบแสงพลิงและกลุ่มควันจำนวนมาก 

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเต็นท์ 300 หลัง และของใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 300 ชุด จังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ โดยจัดตั้งศูนย์รองรับผู้อพยพ จำนวน 9 แห่ง ผู้อพยพ 1,992 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 64 เวลา 22.00 น.) ได้แก่

จุดที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
จุดที่ 2 วัดบางพลีกลาง
จุดที่ 3 โรงเรียน บางกระบือ
จุดที่ 4 โรงเรียนเตรียมปัญญานุสรณ์
จุดที่ 5 ศาลาพ่อหลวง
จุดที่ 6 วัดบางโฉลงใน
จุดที่ 7 วัดบางโฉลงนอก
จุดที่ 8 วัดบางพลีใหญ่ใน
จุดที่ 9 ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บูรณะ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถประกอบอาหารและรถผลิตน้ำดื่ม ณ จุดอพยพ อบต.บางพลีใหญ่ ขณะที่จุดอพยพแห่งอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม และชุดเครื่องนอนจากอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด มูลนิธิฯ ภาคเอกชน และประชาชน