อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอด 1,492 ตจว.ยังสูง 1,876

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอด 1,492 ตจว.ยังสูง 1,876

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอด 1,492 ตจว.ยังสูง 1,876 ราย จับตาสมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี นนทบุรี ปัตตานี ปมุทธานี นครปฐม ยะลา และสงขลา

อัพเดทเกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1492 ราย
2 สมุทรสาคร 398 ราย
3 สมุทรปราการ 318 ราย
4 ชลบุรี 266 ราย
5 ปัตตานี 262 ราย
6 นนทบุรี 242 ราย
7 ปมุทธานี 208 ราย
8 นครปฐม 206 ราย
9 ยะลา 153 ราย
10 สงขลา 132 ราย

162555015910

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคงอันดับ 1 ของประเทศ ติดเชื้อสูงสุด จับตาสมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี นนทบุรี ปัตตานี ปมุทธานี นครปฐม ยะลา และสงขลา ยอดติดเชื้อยังสูงหลักร้อยต่อเนื่อง

162555176565

162554999814

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

162555094875

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม จากเดิม 4 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

162555102639

162555179598

162555209698

162555208594

สถานการณ์โควิด19 โควิดวันนี้ 6 ก.ค. 64

• ไทย มีแนวโน้มระบาดยังไม่ลดลง ทั้งใน กทม. และ ตจว.

1) กทม.ปริมณฑล พบการระบาดเพิ่มมากขึ้น ในครอบครัว ชุมชน ตลาด และกลุ่มอาชีพเสี่ยง

2) จ. ชายแดนภาคใต้ ยังพบการระบาดต่อเนื่องในกลุ่มก้อน

3) ตจว. พบการระบาดเริ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเกิดจากการเดินทางจาก พท. ระบาด และการเดินทางกลับภูมิลำเนา และการพบผู้สัมผัสในครอบครัวติดเชื้อ

4) ผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้น ทั้งใน กทม. และ ตจว. จำนวนผู้ครองเตียงเริ่มหนาแน่นขึ้น

• สถานที่เสี่ยง: โรงงานในสถานที่ทำงาน บ้าน แคมป์ก่อสร้างโรงเรียน ตลาด ชุมชน ที่พักอาศัยของแรงงาน (แรงงานข้ามชาติ) ข้อมูล - กรมควบคุมโรค ศปก.ศบค.

162555031998

162555030572

162555029218

162555027917

162555192768

162555191421

162555190111

162555246192

162555244854

162555243418

162555207060

162555203493

162555201841

162555043824

สรุปภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 280,642 โดส
 เข็มที่ 1 : 217,375 ราย
 เข็มที่ 2 : 63,267 ราย
ติดตามอาการหลังการฉีดอย่างต่อเนื่องผ่าน หมอพร้อม
162555090014
จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 5 ก.ค. 2564)
รวม 11,058,390 โดส ใน 77 จังหวัด
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 8,022,029 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,036,361 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
----------------------------
ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 รวม 6,957,869 โดส
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 5,251,782 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 1,706,087 ราย